This page contains a Flash digital edition of a book.
Door Laurens van Zijp


‘We delen onze expertise graag’ Van Dongen Verf levert meer dan verf alleen


Toen Seb van Dongen in 1924 als zelf- standig schilder begon in Middelharnis, kon hij niet bevroeden dat 90 jaar later zijn naam nog steeds in grote letters prijkt op de gevel van een industriepand. Daar is de gelijknamige groothandel in verf en verfmaterialen gevestigd. Van Dongen Verf levert aan de bouw, indu- strie, binnenvaart en de jachtbouw.


8


“Ons leveringsgebied is Zeeland, Zuid-Hol- land, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Hol- land en België”, vertelt technisch manager Olaf Janse, “en we zijn distributeur van vijf A-merken: International Paint, Epifanes, De IJssel en - vooral voor superjachten - Alexseal en AWLGrip. Dat is een bewuste keuze, we zijn geen prijsstunter, maar kiezen voor kwaliteit. We houden onze goede naam graag hoog, al bijna honderd jaar tenslotte…” Van Dongen Verf levert meer dan verfpro- ducten alleen, maar heeft ook een advi- seursrol. Bijvoorbeeld door in het voortra- ject nieuwbouwspecificaties te analyseren en advies uit te brengen. Janse: “We delen onze expertise en ervaring graag met onze klanten. Ieder schip is uniek, ook als het in serie wordt gebouwd. Het gaat er namelijk om wat de eindgebruiker met het schip gaat doen: naar koude of warme gebieden, ligt hij veel stil of gaat juist snel varen, en niet te vergeten, wat is het budget? Dat is allemaal van invloed op de keuze van een verfsysteem.”


Navraag bij de werf


Is het bouwmateriaal staal, dan willen ze bij Van Dongen weten waar dat vandaan komt en welke voorbehandeling het heeft gehad. “Soms zetten staalleveranciers de


platen in een shopprimer”, aldus Janse. “We willen verder weten wat de werf van plan is met de constructie en wat de bouwtijd is. In cascobouw heb je producten nodig die wat langer over kunnen staan. Je hebt maar één kans om het goed te doen; als je de basis verknoeit, heb je daar de rest van levensduur last van.” “Wat ook meespeelt bij de keuze van een verfsysteem”, vervolgt Janse, “zijn de verwerkingsomstandigheden. De klimaat- beheersing, de luchtvochtigheid, of je met de kwast werkt of met een spuit en: wie het aanbrengt. Het vakmanschap van de schil- ders telt zwaar. Om een goed advies uit te kunnen brengen moeten wij van onze pro- ducten de product- en verwerkingseigen- schappen kennen. Op deze manier kunnen we maatwerk leveren voor elk verfsysteem op elke ondergrond; hout, staal, aluminium of polyester.


Analyse bij onderhoudsklus Kun je bij nieuwbouw uitgaan van een nieuwe situatie, bij onderhoudsklussen telt de vraag: wat zit erop? Belangrijk, want verflagen mogen elkaar niet bijten. Dus moet je weten of er een één- of tweecom- ponentensysteem is gebruikt. Als dat niet duidelijk is, kan Van Dongen analyses ma- ken om de gebruikte verfsoort te herleiden. Olaf Janse: “Als we er echt niet uitkomen en twijfel hebben, dan adviseren we de on- dergrond schoon te maken, te ontvetten en te schuren om vervolgens een universele hechtlaag aan te brengen, zodat je een sta- biele ondergrond krijgt. Die volgorde ‘eerst schoonmaken, dan schuren’ is trouwens essentieel, anders schuur je verontreiniging dieper de verflagen in. Andere tip: zorg bij elk schip voor een goede documentatie over de gebruikte verfsystemen.”


Technisch manager Olaf Janse: ‘Het vakmanschap van de schilders telt zwaar.’


Details zijn belangrijk


Met vijf mengmachines in huis kan Van Dongen elk gewenste kleur leve- ren. Daarnaast handelt de firma ook in schildersproducten. Waaronder een nieuw schuursysteem van het Finse Mirka. Een machine met regelbaar toerental en opti- male stofafvoer door wel vijftig gaten in de zool; het bijbehorend schuurpapier is hier op afgestemd. Details die tellen, want als je bijvoorbeeld eindlagen opschuurt, wil je niet dat de verflaag weer inzakt, maar juist subtiel te werk gaan. Dat kan met deze Finse machine. “Een doorsnee schuurpa- piertje gebruiken, is verkeerde zuinigheid”, waarschuwt Janse, “en dat geldt ook bij het gebruik van ontvetters; terpentine is uit den boze, te vet van zichzelf, en wasben- zine trekt glans en pigment uit de verf waardoor je een onacceptabel kleurverschil kan krijgen bij reparaties. Neem dus de producten die de verffabrikant aanraadt, stem alles af op het verfproduct dat je gaat gebruiken. Heus, dat luistert nauw!”


www.vandongenverf.nl


Het pand van Van Dongen Verf in Middelharnis.


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36