This page contains a Flash digital edition of a book.
colofon jaargang 9 • nummer 1 • februari 2013 Redactie:


Laurens van Zijp Rens Groenendijk


Hoofdredactie: Henk van der Brugge Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht Telefoon: 00 31 (0)184 - 481040 E-mail: redactie@jachtbouwnederland.nl Internet: www.jachtbouwnederland.nl


Jachtbouw Nederland is het vakblad voor professionele bouwers van jachten en plezier- vaartuigen, toeleveranciers, watersportbedrijven, vakgerichte opleidingen en -organisaties etc.


Uitgever:


Jachtbouw Nederland wordt onder licentie uitgegeven en verspreid door AcquiMedia, Henk van der Brugge Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht Internet: www.acquimedia.nl Adreswijzigingen kunt u richten aan thila@acquimedia.nl


Jachtbouw Nederland verschijnt 6 keer per jaar, zowel in print als digitaal.


Advertentieverkoop en bladmanagement: AcquiMedia Acquisitie en Media-exploitatie Thila Mos Telefoon: 0184 - 48 10 43 E-mail: thila@acquimedia.nl


Drukker: OCC De Hoog B.V.


Vormgeving: Donkervoort Communicatie, Dordrecht www.donkervoortcommunicatie.nl


Redactionele bijdragen:


Wim Lones, drs. Gerwin Klok, Wim Noordegraaf Persberichten en gastbijdragen:


Graag richten aan redactie@jachtbouwnederland.nl. Deze worden niet automatisch geplaatst.


Abonnement: € 26,50 incl. BTW per jaar voor ontvangst in print


en digitaal. Geeft tevens recht op basisvermelding in de bedrijvenindex. Mail voor meer informatie, aan- en afmeldingen: info@jachtbouwnederland.nl


ISSN 1871 - 1561 Disclaimer:


AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorg- vuldige wijze samengesteld. AcquiMedia, (hoofd) redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, (hoofd)redactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie in deze uitgave.


Copyright:


Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever foto’s of (gedeelten van) teksten uit deze uitgave over te nemen. Ook met toestemming is bronvermelding verplicht.


Jachtbouw Nederland komt tot stand met medewer- king van de Koninklijke Metaalunie branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie.


5 Winner 900 is een strategische zet 14 Jachtarchitect Voogd scoort in China 16 Koopmans vaart wel bij samenwerking 19 Column van bedrijfsadviseur Wim Lones 21 Kort Nieuws 23 Kort Nieuws 26 Verslag van economische missie naar Brazilië 28 Onderzoek: meer focus op senioren 30 NJI Nieuws Grote inspectie werven in aantocht 31 NJI Nieuws Nieuwe Europese regels voor houtimport 34 NJI Column van voorzitter Wim Noordegraaf


SYMPOSIUM JACHTBOUW NEDERLAND organiseert dinsdag 4 juni


het symposium JBN 3.0


Meer informatie op www.jachtbouwnederland.nl


Verf, antifouling en wrapping 8 -13


De ontwikkeling van nieuwe producten om de scheepshuid en -interieur te bedekken gaat maar door. De watergedragen verven rukken op en in plaats van verf kan plakfolie (wrap) een oplossing zijn voor ex- en nu ook interieur. Zelfs antifouling kan worden geplakt. We signaleren in een reeks artikelen een aantal belangrijke ontwikkelingen:


8 Van Dongen Verf deelt expertise 9 Vezelmat als antifouling 9 Aangroei weren met cavitatie 10 Folie vervangt interieurverf 11 De trends bij Awlgrip 13 YEC Vollenhoven levert alles


Trends in


verf en coating Het waarom


van de Winner 900


Strategische alliantie van Koopmans


Bij Van den Hoven Jachtbouw in Waspik wordt hard gewerkt om een stalen motorjacht van 17 meter lengte op tijd klaar te hebben voor een open werfdag op 23 maart. Daar wordt ook het casco een Van den Hoven Executive 1500 uit dezelfde serie getoond en het plan ontvouwd voor een nieuw be- drijfspand. Een aantal toeleveranciers, waaronder Master- volt en Raymarine, is ook aanwezig op de open dag, waar iedereen welkom is.


www.bvandenhovenjachtbouw.nl Foto Rens Groenendijk


3


inhoud


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36