This page contains a Flash digital edition of a book.
Door Gerwin Klok, branchemanager NJI


mee in groepsverband en onder professio- nele begeleiding tochten worden afgelegd voornamelijk in de Middellandse Zee-regio. Deelnemers aan deze arrangementen kunnen het schip zelf varen, maar het is ook mogelijk om een schipper in te huren. Op die manier blijft de investering voor de reisorganisatie beperkt en kan ook de jachteigenaar een aanzienlijk deel van zijn kosten terugverdienen.


Nautische ambiance De Yachtweek is een vergelijkbaar concept, maar is volledig gericht op niet-waterspor- ters. In feite wordt in dit segment tegen een vergelijkbaar tarief van een vaste accommodatie, een exclusieve vakantie in een nautische ambiance aangeboden. Hel- der blauw water, frisse wind, de ‘yachting’- sfeer en de feestjes aan boord maken het verschil met een ‘gewone’ zonvakantie. Dit initiatief uit 2006 is nu uitgegroeid naar een activiteit die ongeveer 10.000 perso- nen per seizoen trekt. De belangrijkste be- stemming is tot nu toe de Adriatische zee.


Funclubs


Uit de eigenarenverenigingen zijn de zo- geheten Owners rendez-vous geëvalueerd. Dit zijn meestal door grotere jachtwerven als Jeanneau, Beneteau en Bavaria geor- ganiseerde evenementen met een hoog fun-gehalte, die op een eigentijdse en ont- spannen manier en met gebruikmaking van de sociale media de band van de eigenaren met hun merk moet vergroten. Bovendien wordt de interesse aangewakkerd voor de nieuwste ontwikkelingen en modellen. De werf zorgt daarbij voor de juiste ambiance, sportieve activiteiten en vertier.


Aandacht voor senioren Als reeds vermeld is uit onderzoek geble-


ken dat meer dan de helft van de water- sporters tussen 70 en 75 stopt met varen, wat meteen een fors deel van het grote aantal te koop liggende pleziervaartuigen verklaart. Tegelijkertijd staat vast dat het aantal ouderen boven 60 jaar vanaf 2015 sterk zal toenemen onder een gelijktij- dige nog sterkere afname van de groep 45- tot 60-jarigen die nu de voornaamste doelgroep vormt van de jachtwerven. Wil de sector haar aantallen zoveel mogelijk vasthouden zal zij alles in het werk moeten stellen om de groep senioren tot hogere leeftijd aan boord te houden. De Duitse Forschungsvereinigung für die Sport en Freizeit Schiffart (FVSF) deed in opdracht van de brancheorganisatie BVWW een uitvoerig onderzoek naar de exacte oorzaken van het stoppen met varen en onderzocht welke ergonomische aanpas- singen aan schepen nodig zijn om deze voor met name de oudere gebruiker gerie- felijk te houden. Het besluit om met varen te stoppen en het schip te koop te leggen blijkt vaak voort te vloeien uit een optelsom van kleine ongemakken en een toenemend gevoel van onbehagen.


Parallellen met automotive


De FVSF heeft ook goed gekeken naar de talrijke onderzoeken die in de automotive sector zijn uitgevoerd naar de wensen en eisen van klanten en hoe de automobiel- industrie hier haar modellen de afgelopen decennia op heeft aangepast. Werden er in de jaren zestig auto’s uitsluitend beoor- deeld op motorvermogen, topsnelheid, betrouwbaarheid en imago, tegenwoordig zijn zaken als comfort, flexibiliteit in ge- bruiksmogelijkheden en de aanwezigheid van allerhande elektronische ondersteu- nende systemen van groter belang. De Volkswagen Kever heeft gedeeltelijk plaats


gemaakt voor de midi MPV met inparkeer- hulp, navigatie en achteruitrijcamera. Ook hier heeft het toenemende aandeel oudere (vrouwelijke) gebruikers een belangrijke stimulans gegeven aan deze ontwikkeling.


In de jachtbouw is dat niet anders. Om schepen geriefelijk te houden voor de oudere gebruiker dient terdege rekening te worden gehouden met zaken als opstap- hoogte, stahoogte, houvast en bewe- gingsmogelijkheden, voor het varen uit te oefenen lichamelijke krachten en bedie- ningscomfort. De FVSV onderzocht welke ergonomische eigenschappen voor een langer gebruik het meest van belang zijn en bracht in kaart aan welke waarden speci- fieke productkenmerken moeten voldoen. Als voorbeeld kan het ontwerp van de trap van achterdek in de kajuit dienen. Om door ouderen nog als prettig te worden ervaren, mag de maximale treehoogte niet meer dan 30 cm bedragen, de ideale diepte van de trede 24 cm, maar nooit minder dan 12 cm en de hellingshoek van de trap maximaal 50°.


Het resultaat van deze onderzoeken is neergelegd in een dik rapport, dat met name door jachtarchitecten kan worden gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe modellen.


29


ÉÉN BEHANDELING... 10+ JAAR BESCHERMING Geleverd aan vele botenbouwers zoals: African Cats, Arcona, Bavaria,


Breehorn, Catana, Contest, Dheler, Dragonfly, Halberg Rassy, Hanse, Jongert, Kolibri Jachtbouw, Koopmans, Lagoon, Malö, Moody, Najad, Salona, Solaris, Southerly, Winner Yachts…


Verkrijgbaar bij: AFRICAN CATS BV + 31 (0) 297 582 881 www.africancats.com


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36