This page contains a Flash digital edition of a book.
MCP Yachts is de meest vooraanstaande superjachtwerf in Brazilië. De Hemisphere 140 die hier in aanbouw is, werd in nauwe samenwerking met ontwerpbureau Vripack ontwikkeld.


hierdoor aanzienlijke werkgelegenheid in industriearme regio’s. Hierdoor worden ook de lokale overheden steeds meer voor- stander van het versoepelen van de regels.


Contacten leggen


voorstad van São Paulo gelegen immense botenfabriek (ca. 45.000m2 overdekte productieruimte). Volgens de laatste Euro- pese inzichten en onder Italiaanse licentie worden er snelvarende plezierjachten in aanzienlijke aantallen geproduceerd. Deze op een heuveltop gelegen en uitsluitend via een smalle weg bereikbare in 2011 in gebruik genomen fabriek kan gelijktijdig 25 schepen in productie hebben en beschikt over eigen mallenmakerij, eigen tim- merfabriek, rvs-atelier, bedrijfsschool en testbassin.


Goede opleiding ontbreekt Het bedrijf gaf aan toenemend last te hebben van het ontbreken van een goede opleidingsinfrastructuur en ziet hierin een gezamenlijke taak voor de sector en de overheid. Dankzij de open constructie van de gebouwen is het ondanks de doorgaans zomerse temperatuur prettig toeven en verwarmingskosten zijn een onbekend fe- nomeen. Ondanks de moderne entourage viel op dat de schepen pas werden ingetim- merd nadat de potdeksel was gesloten. De techniek wordt wel gedeeltelijk voor- geassembleerd, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van geïmporteerde componenten.


Vergunningbeleid


Op de derde dag werd in de staat Rio de Janeiro een vestiging bezocht van BR Marinas groep. Deze in 1999 opgerichte projectontwikkelaar voor luxueuze marina’s wil op de mooiste nautische locaties van een netwerk van hoogwaardige full service marina’s realiseren, maar ook deze orga- nisatie heeft te kampen met de moeizame vergunningsproblematiek. Het officiële argument is dat er veel bijzondere riffen voor de kust zouden liggen en de voor jachthavens noodzakelijke golfbrekers deze riffen te veel zouden aantasten. De Braziliaanse brancheorganisatie ACO- BAR is echter van oordeel dat onwetend- heid en een valse perceptie bij de overheid over het milieurisico dat watersport met zich meebrengt, debet is aan de starre opstelling. Naast de zeer hoge belasting die op plezierjachten wordt geheven, vormt ook de afwezigheid van voldoende


voorzieningen een ernstig obstakel voor de ontwikkeling van de watersportindustrie en in het bijzonder de toename in het aantal grotere plezierjachten.


Erfenis van Verolme


BR Marinas heeft twee locaties volledig gerealiseerd en voor 2013 zijn drie nieuwe marina’s in voorbereiding. De tijdens de missie bezochte nabij Angra dos Reis en in de luwte van Ilha Granche gelegen Marina Verolme is gevestigd in de baai van Jacuacanga op een deel van het complex van Keppel Verolme Offshore & Marine dat daar in 1959 nog door Cornelis Verolme is gesticht. De marina beschikt over ca. 100 ligplaatsen in het water, deels voor grotere schepen, en bijna 500 op de kant veelal overdekt. Vanwege de heftige aangroei kiezen de meeste jachteigenaren voor een ligplaats op de kant en laten na ieder gebruik hun schepen liften en afspuiten. Op de marina zijn diverse reparatiebedrij- ven, watersportwinkels, toeleveranciers, jachtmakelaars en meerdere horeca instel- lingen gevestigd. De marina’s verschaffen


Na afloop was er gelegenheid voor het leg- gen van individuele contacten met lokale partijen, veelal jachtmakelaars en werden telkens door deskundigen presentaties verzorgd op het gebied van de complexe fiscale regelgeving en invoerbepalingen. In de volgende editie zal separaat worden ingegaan op deze fiscale aspecten en de do’s en don’ts bij de (tijdelijke) invoer van pleziervaartuigen naar Brazilië. De laatste dag stond in het teken van het symposium ‘Insights into the yachting industry in Brazil and Holland’, dat gedeeltelijk werd bijgewoond door prins Willem Alexander en prinses Maxima. Dit symposium vormde de feitelijke match- making tussen de jachtbouwsectoren uit beide landen, waarbij mede aan de hand van een op dat moment nagenoeg gereed feitenonderzoek van ACOBAR kon worden geconcludeerd dat samenwerking van de industrieën in beide landen tot voordeel zal strekken. Voorwaarden zijn wel dat de fiscale en infrastructurele barrières kunnen worden verminderd en de


Nederlandse industrie bereid en in staat is om in samenwerking met de juiste Braziliaanse partners voor de Braziliaanse doelgroep een aansprekend imago neer te zetten ten gunste van het Nederlandse kwaliteitsjacht.


Watersport heeft potentie


Met een wonderschone eilandenrijke kustlijn met een lengte van bijna 8.000 km, een merenop- pervlakte van ruim 36.000 km2 en circa 32.000 km aan bevaarbare rivieren in combinatie met een vaarseizoen van tien maanden per jaar en een snel toenemende welvaart in een brede laag van de bevolking, lijken in Brazilië alle ingrediënten voor een florerende watersportindustrie ruimschoots voorhanden.


De Braziliaanse vloot aan pleziervaartuigen vanaf 16 voet bedraagt circa 68.000. Net als in Nederland kent Brazilië geen centrale registratie van pleziervaartuigen, dus de waarden zijn op basis van opgaven vanuit de sector zelf bepaald. Hiervan zijn zo’n 9.300 (16,3%) zeiljachten. Het merendeel van deze schepen bevindt zich in de regio zuidoost en circa 60% van de motorschep- en heeft een lengte tussen 16 en 26 voet. Het aandeel motorschepen boven 35 voet bedraagt nog geen 15%. Voor zeilschepen is dat 56% respectievelijk 29%.


Het aantal officiële stallings- en ligplaatsen bedraagt ongeveer 46.000 ,waarvan 39.000 op het droge en 7.000 in het water. De overige schepen liggen in niet-officiële ligplaatsen, waarvan het merendeel (gratis) voor anker in openbaar water, of op eigen terrein van de eigenaar. Het stallingstarief bedraagt gemiddeld R$ 28 (€ 11) per voet per maand. Het aantal inwoners per pleziervaartuig bedraagt thans 2.475.


Brazilië telt circa 120 jachtwerven. Deze verschaffen werkgelegenheid aan 9.800 directe en circa 7.000 indirecte medewerkers. De helft van de bedrijven telt tot 20 productiemedewerkers en 12% heeft meer dan 100 productiemedewerkers in dienst. De komende twee jaar wil 95% extra personeel aannemen. Daarvan bouwt 15% jachten groter dan 50 voet. Van het totaal legt 13% zich (tevens) toe op de bouw van zeiljachten. Van de in Brazilië gebouwde motorschepen met ingebouwde motor heeft 30% een lengte tussen 27 en 32 voet; 20% meet tussen 16 en 26 voet. Eveneens 20% is tussen 33 en 46 voet. Vier op de vijf boten met aanhangmotor heeft een lengte tot 26 voet. Van de gebouwde zeilschepen is een kwart tussen 16 en 19 voet en een kwart tussen 20 en 32 voet. Betrouwbare opgaven van productie en verkoopaantallen zijn niet voorhanden. Volgens ICOMIA zou het productietotaal over 2011, inclusief ‘inflatables’, circa 4.500 eenheden bedragen, maar dat lijkt aan de hoge kant.


27


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36