This page contains a Flash digital edition of a book.
naar Shanghai gestapt voor overleg.” Voogd arriveerde in een westers aandoende metropool met circa 23 miljoen inwoners. Far East Boats zat toen nog in een oude productiehal vlakbij het centrum en was behalve producent van Optimisten ook de distributeur voor China van de olympi- sche Laser zeilboot. In 2011 betrok de werf een modern onderkomen van maar liefst 22.000 m2, waar bovendien nog plannen zijn tot verdere uitbreiding. Tussen Lu Wei Feng en Maarten Voogd klikte het snel. Voogd: “Ze wilden een een- voudige, vlot zeilende en goed gebouwde boot, die met oog op transport in een container moet passen. Een wat merkwaar- dige aanvullende eis was: in de kuip en benedendeks moesten acht man kunnen zitten… Inmiddels begrijpen ze wel dat je zo geen wedstrijdboten zeilt.”


Vervolgopdrachten


Het bezoek was vruchtbaar, Voogd keerde terug met een contract om een 26 voeter te tekenen. Daarvan zijn er tot nu toe 70 ge- bouwd. Er kwam een vervolgopdracht voor een 18 voets zeilboot, een kleiner model dat vooral bestemd is voor het groeiende aantal zeilscholen in China. Voogd: “Het eerste project is altijd het moeilijkst, omdat je elkaar moet leren ken- nen. Als je eenmaal door zo’n bouwtraject heen bent, ken je elkaar en weet je wat de manier van werken is. Of het blijft bij een opdracht, of het breidt vrij gemakkelijk uit.


Er is tussen ons sprake van wederzijds vertrouwen.”


Met als jongste resultaat de opdracht voor een 31 voets racer die Voogd op de afge- lopen METS in november kreeg. Een pure IRC wedstrijdboot die volledig in koolstof wordt gebouwd, in vacuüminjectie. Dat bouwproces garandeert niet alleen solide, lichte constructies, maar moet ook de naam van Far East Boats als kwaliteitsbou- wer verstevigen.


Gigantische markt


De ontwikkeling en bouw van de 31 is met grote voortvarendheid aangepakt. Eind maart gaat de eerste boot te water en die wordt al op de Shanghai Boatshow van 11 tot 15 april geëxposeerd. En van een 33 voet performance cruiser zijn deze winter de mallen getrokken. Zo breidt Far East Boats zijn portfolio gestaag uit; naast perfor-


Simonis Voogd Design


De Far East 31 racer, die in recordtijd in productie komt.


Het zeilen kreeg Maarten Voogd (1966) van huis uit mee. Het klassieke traject: ouders een boot, zelf begonnen in de Piraat. Hij had al vroeg belangstelling voor ontwerpen en koos niet voor niets een technische opleiding. Een stageplaats voor de HTS in 1991 veranderde zijn leven. Die liep hij bij Alexander Simonis (1958) in Kaapstad, Zuid-Afrika, waarmee de kiem voor het huidige Simonis Voogd Design was gelegd. Kort nadat Maarten Voogd in Nederland was teruggekeerd van zijn stage, haalde Simonis een groot project binnen: een 70 voets racer voor de Kaapstad- Rio race.


Op verzoek van Simonis keerde Maarten Voogd terug naar Kaapstad om te helpen bij dat project. In 1993 zeilde hij mee op de Broomstick die in recordtijd de Kaapstad-Rio race won. Het betekende een vliegende start voor het ontwerpbureau dat naam maakte met meer maxiracers, zoals de Nicorette, en ook tal van chartercatamarans tekende. In 1998 vestigde Voogd zich weer in Nederland, maar de samenwerking bleef bestaan.


Bekende ontwerpen die nadien op het water verschenen zijn onder de MaxFun 25 en 35, Dehler 35, 44 en 60 en de Breehorn 41, 48 en recentelijk 53. ‘Vernieuwend’ is de signatuur van Voogd, zichtbaar in zowel in de scheepse lijnen als in de toepassing van materialen. Hij verlegt graag grenzen en laat zich bij voorkeur inspireren door ontwerpontwikkelingen in de automotive- industrie.


Een impressie van de Far East 33, ook een Simonis Voogd-ontwerp.


www.simonis-voogd.com


mance-cruisers en racers heeft de werf ook een catamaran-lijn, die als dagzeilers zeer geschikt zijn voor de binnenlandse markt. “Er zijn veel binnenmeren in China, waar onroerend goedprojecten worden ontwik- keld”, aldus Voogd, “je ziet billboards waarop buitenhuizen met aanlegsteiger worden aangeprezen. Er is daar een gigan- tische markt die op ons ligt te wachten. Daar hoort een hele range verschillende boottypen bij. Motorboten met verbran- dingsmotoren mogen daar overigens niet komen, uit milieu-overwegingen. Elektro- motoren zijn het devies; wij rusten onze 31 daar ook mee uit. Zover zijn ze al; China neemt grote stappen en slaat fases over. Het land staat in de ‘fast forward modus’. Natuurlijk benutten ze daarbij graag kennis uit het Westen. Wat wij door jarenlang pio- nieren hebben ontwikkeld, passen ze daar direct op hoog niveau toe.”


De Far East 26 in actie tijdens de China Cup.


15


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36