search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Torfaen - Y Safle Delfrydol Ar Gyfer Busnes Yng Nghymru Wales


Mae Torfaen yng nghwm mwyaf dwyreiniol de Cymru, gan ei wneud yn hawdd i fusnesau weithredu ar lwyfan cenedlaethol a byd-eang. Gan gynnig cysylltiadau ardderchog at draffyrdd yr M4 a’r M5 a rhwydweithiau priffyrdd eraill, mae gan yr ardal gysylltiadau effeithlon trwy’r rheilffyrdd hefyd gyda gorsafoedd yng Nghwmbrân a’r Dafarn Newydd/ Pont-y-pŵl.


Mae hyn yn rhoi mynediad hawdd i Lundain a de Cymru yn ogystal â chanolbarth a gogledd orllewin Lloegr. Gyda meysydd awyr Caerdydd a Bryste ychydig dros awr i ffwrdd, mae modd cyrraedd marchnadoedd y DU ac Ewrop/Rhyngwladol trwy’r awyr. Mae Torfaen yn agos i ddinasoedd Casnewydd a Chaerdydd, yn ogystal ag eraill fel Bryste a Birmingham. Mae diddymu tollau pontydd yr Hafren hefyd yn gwella cysylltiadau trwy’r ffyrdd i mewn ac allan o dde Cymru.


Mae gennym ni draddodiad balch o arloesi mewn busnes yn y Fwrdeistref. Dechreuodd hyn yn ystod y Chwyldro Diwydiannol ac mae’n parhau hyd heddiw. Erbyn hyn mae seilwaith digidol a chysylltedd o’r radd flaenaf yn sicrhau bod y gymuned fusnes rhyngwladol ar gael trwy glic.


Mae tref boblogaidd, fywiog a modern Cwmbrân yn ne Torfaen ac yng nghalon y Cwm mae Pont-y-pŵl. Mae Safle Treftadaeth y Byd, Blaenafon ym mhwynt mwyaf gogleddol Torfaen ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dim ond ugain munud i ffwrdd wedyn mae tref farchnad Y Fenni, adnabyddir fel ‘Porth Cymru’.


Mae Torfaen yn falch o’r ansawdd, fforddiadwyedd a’r dewis o eiddo masnachol sydd ar gael ar draws yr ardal. Gall cwmnïau o unrhyw faint a math sicrhau llety addas ac o ansawdd da ar gyfer eu busnes yma. Felly, p’un ai ydych chi’n dechrau busnes, yn symud i neu’n ehangu oddi mewn i’r ardal, mae’r eiddo delfrydol ar eich cyfer yn Nhorfaen.


Mae’r dewis yma o eiddo busnes yn yr ardal ar gael am bris teg hefyd. Y canlyniad fydd hwb ariannol cadarnhaol i chi!


40 COMMERCIAL PROPERTY MONTHLY 2019


Mae’r dewis eang o eiddo masnachol yn Nhorfaen yn cynnwys: Ǟ


Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru yn Llantarnam, Cwmbrân sy’n annog ac yn cefnogi busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg sy’n tyfu’n gyflym


Ǟ Swyddfeydd o ansawdd uchel


Ǟ Eiddo Manwerthu – o’r Farchnad hanesyddol ym Mhont-y-pŵl i unedau mawr yng Nghanolfan Siopa Cwmbrân


Ǟ Cyfleoedd ar gyfer datblygu a safleoedd ar gyfer buddsoddiad


Ǟ Warysau diwydiannol a gweithgynhyrchu mawr Ǟ Unedau diwydiannol bach


Mae Cyfeiriadur Eiddo Masnachol Torfaen i’w gael ar wefan Economi a Mentergarwch Torfaen ac mae’n dangos yr hyn sydd ar gael ar hyn o bryd. Mae yna gyfleuster defnyddiol ar gyfer chwilio er mwyn eich galluogi i gael yr eiddo iawn ar gyfer eich busnes mor gyflym ag y gallwch. Oherwydd y digonedd o eiddo busnes, y lleoliad strategol, gweithlu ymroddedig â sgiliau a threftadaeth ddiwydiannol gref, mae Torfaen yn un o’r lleoedd mwyaf deniadol yng Nghymru i fod mewn busnes!


Byddem yn falch iawn o gael siarad â chi ynglŷn â dod â’ch busnes i Dorfaen yn 2019


Cysylltwch â Thîm Economi a Mentergarwch Torfaen Ffôn: 01633 647800 E-bost info@southwalesbusiness.co.uk Ewch i www.southwalesbusiness.co.uk @TorfaenBizCymru


TorfaenEnterprise


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68