search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het is opvallend licht en fris in de stal. De 3+3-vorm zorgt voor een compacte en overzichtelijke stal.


nagedacht. De nok moet groot genoeg zijn om goed te kunnen ventileren in de zomer”, legt Stoltenborg uit. Na verschil- lende berekeningen bleek de opening 1,60 meter hoog te moeten zijn. Of het systeem voldoet, moet nog blijken. “We hebben de koeien hier pas sinds afgelopen september in. Toen was het niet zo warm meer. Aanko- mende zomer gaan we het effect merken.” Op alle roosters ligt rubber. Hiermee wil Stoltenborg wittelijndefecten voorkomen.


In de oude stal hadden de koeien daar last van. “We joegen daar de koeien op om naar de melkstal te gaan, ze moesten veel draaibewegingen maken wat leidde tot veel klauwproblemen”, stelt de veehouder. “Rubber op de roosters is een simpele maar doeltreffende oplossing.” In de diepstrooiselboxen ligt biobed- ding, de droge fractie van gescheiden mest. De melkkoeien liggen er goed in. Ze tonen geen kale plekken op de hakken. Samen


met de rubberen roosters zorgen de boxen voor een goed koecomfort. Toch gaat niet alles van een leien dakje. De overgang naar de nieuwe stal bracht niet direct een vooruitgang in productie. Deze bleef nagenoeg gelijk. “Misschien komt het omdat je in een oude stal automa- tisch meer je best doet”, vraagt Bas zich hardop af. “De koeien hadden ook wat last van melkziekte”, legt hij uit. “En er zat te veel kali in het stro. Voordat je dat opge-


10.185 liter per koe per jaar


4,58% vet


BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


R9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24