search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ REPORTAGE


Nieuwe stal om gestaag verder te groeien


De nieuwe melkveestal willen Stanny en Bas Stoltenborg zo inrichten dat één persoon het werk aankan en een goed inkomen kan realiseren.


Door Marleen Purmer I


n de nieuwe stal valt meteen op hoe licht het er is. “Wij hebben enorm veel schik van deze stal”, zegt Stanny Stol- tenborg. “We hebben veel werkplezier en het aantal arbeidsuren is flink gedaald.” In de oude stal werkten zowel Stanny als Bas minstens 60 uur per week. Dat is nu een stuk minder. “Voorheen molken we de koeien in een 2x8 melkstal. Dat was per melkbeurt minstens 2,5 uur werk.” De nieuwe stal, die een stal uit 1970 ver- vangt, heeft een 3+3-opzet. Dit zorgt voor een compacte en overzichtelijke stal. Sinds september 2019 is deze in gebruik. Bas kan het werk in de nieuwe opzet met één persoon rondzetten. Dat was het doel ook. Vader Stanny wordt volgend jaar 65 en wil het een keer rustiger aan doen. Aanvankelijk was het plan om op basis van de toegekende fosfaatrechten 115 koeien te melken in de nieuwe stal, die € 975.000 kostte. Ondertussen heeft


Melkveebedrijf Stoltenborg in Harreveld (Gld.)


Op alle roosters ligt rubber om klauwproble- men te voorkomen.


Stoltenborg voor € 65.000 600 kilo fosfaat bijgekocht. Daardoor zitten ze weer op het aantal stuks vee dat ze in 2015 molken. “In de stal kunnen we in deze opzet ongeveer 120 melkkoeien en 20 droge koeien huis- vesten”, zegt Bas.


Gestage groei zet door


Bas wil de strategie die het bedrijf al decen- nia voert, voortzetten: gestage groei in vee


en grond. In de stal is nog ruimte voor uit- breiding met 15 koeien. Deze kunnen dan niet allemaal tegelijk vreten. Stoltenborg verwacht daar geen problemen mee, omdat hij melkt met twee robots. Daarna moet de stal vergroot worden. Daar is met de bouw ook al op voorgesorteerd. “Aan de achter- kant van de stal kunnen minstens twee spanten aangebouwd worden. Dan kunnen we richting de 180 melkkoeien gaan en zou er nog een melkrobot bij kunnen. Maar dat is toekomst.”


De 2x8 melkstal is ingeruild voor twee GEA melkrobots. Deze herkennen de koei- en aan de Ovalert-transponders. In de oude stal hadden de koeien de stappentellers al om. De batterijen zijn nog lang niet leeg. “Ze kunnen nog minstens vier jaar mee. Daarom hebben we ervoor gekozen ze te houden.”


Aandacht voor details


Bij de stalopzet was de nok een aan- dachtspunt. “We hebben daar lang over


Bedrijfsgegevens


125 melkkoeien


60 stuks jongvee


Bas (32) en Stanny (64) Stolten- borg in Harreveld melken in hun nieuwe melkveestal 125 koeien met twee GEA melk robots.


R8 BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


62 hectare, waarvan 80% grasland en 20% mais


FOTO’S: HANS PRINSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24