search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO’S: HERBERT WIGGERMAN


RUNDVEEHOUDERIJ PRODUCTINFORMATIE


Meer melk met Maxammon grain


Maxammon grain bevat veel energie en eiwit. Aanvul- ling van melkveerantsoenen met dit product buffert de pens en leidt tot een efficiëntere melkproductie.


Door Janet Beekman S


inds 2017 is Maxammon grain op de markt. Leveranciers zijn Alltech, AgruniekRijnvallei en De Eendracht, die in de afzet van het product met elkaar samenwerken. Voor- heen verkochten de drie partijen nagenoeg hetzelfde product, maar onder een andere naam. Om de slagkracht te vergroten, is besloten het product onder dezelfde naam Maxammon grain in de markt te zetten. Maxammon grain is geplette tarwe of gerst waaraan ureum en een enzym zijn toegevoegd. Door de productie van ammo- niak stijgt de pH en het eiwitgehalte van het product. “Maxammon grain bevat veel lang- zame energie in de vorm van veel bestendig zetmeel en veel eiwit (18%) en heeft verge- lijkbare eigenschappen als die van een ei- witrijk krachtvoer”, vertelt Richard ter Beek, verkoopleider rundvee van AgruniekRijn- vallei. “Maxammon grain heeft een hoge


Technische gegevens


Producenten: AgruniekRijnvallei (produceert het product ook voor Alltech) en De Eendracht Leveranciers:


Alltech, AgruniekRijnvallei en De Eendracht (www.alltech.com, www.argroep.nl en www. eendrachtrouveen.nl) Kenmerken:  Bevat veel glucogene energie en veel eiwit, dat stimuleert de melkproductie en/of ver- hoogt de vet- en eiwitgehaltes in de melk.


 Rustige vertering.  Betere voerbenutting en betere mestsco-


R14 res (minder diarree).


 Past in maisrijke rantsoenen.  Levering in bulk (voersilo), los gestort (15 of 25 ton) of in een slurf (25 ton).


 Verstrekking is mogelijk via een voermeng- wagen, krachtvoerboxen of los voor het voerhek.


 Ook geschikt voor maatwerk met andere grondstoffen.


Voederwaarde: (per ks d.s.)  82% droge stof  1.113 VEM  185 RE


 582 zetmeel  116 bestendig zetmeel  256 glucogene nutriënten  88 WDVE  36 FEB Prijs: € 24 per 100 kilo (exclusief btw). Alternatieven:


Er zijn geen alternatieven. Een product dat lijkt op Maxammon grain is Sodagrain, maar dat is graan ontsloten met natronloog in plaats van met ureum en een enzym. Soda- grain bevat daarom geen extra eiwit.


pH van gemiddeld 9 en dat zorgt voor een bufferende werking in de pens van rundvee. Op het moment dat het eiwit in Maxammon grain in de pens vrijkomt, zorgt dit voor extra stimulering van de penswerking. Dit heeft een positief effect op de voeropname, vertering en de melkproductie.” Melkveehouders passen Maxammon grain toe als aanvulling op het rantsoen. Het is een goede vervanger van (dure) eiwitbron- nen en is erg geschikt om naast vers gras en in rantsoenen met een redelijk aandeel mais te voeren. Maxammon grain vult gras- kuilen met een lagere VEM en RE goed aan. Gebruikers hebben in het algemeen goede ervaringen met het voeren van Maxammon grain. “De koeien krijgen glans op de vacht, ze zijn gezond en produceren veel melk met hoge gehaltes”, zegt een gebruiker.


Stabiele pens, efficiënte productie Het verstrekken van Maxammon grain met een voermengwagen verhoogt de zuurgraad


van het basisrantsoen en daarmee van het pensmilieu. Het zorgt voor een meer stabie- le pens, minder dunne mest en een betere penswerking. Dat verbetert de benutting van het rantsoen met als resultaat een effici- entere melkproductie. “De gehaltes zijn ge- stegen sinds ik Maxammon grain voer”, zegt een veehouder, die aangeeft dat veehouders het product beter niet los kunnen laten storten. “Dan heb je snel last van vogels en muizen.” Veehouders die Maxammon grain voeren, kunnen een deel van dure eiwitrijke grondstoffen, zoals soja en raap, in het rant- soen vervangen. Dat verlaagt ook de aanvoer van fosfor.


Onderzoek door AgruniekRijnvallei op een aantal melkveebedrijven laat een


BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24