search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ Prijs A-brok voorlopig stabiel


De huidige termijnprijzen van grondstoffen en de marktomstandigheden wijzen voorlopig op een stabiele voermarkt.


Door Arie van Dijk


De vervangingswaarde van A-brok bereikte afgelopen herfst een dieptepunt en be- reikte begin februari van dit jaar een piek. Sindsdien zijn de grondstoffenprijzen weer bescheiden gedaald, maar verdergaande daling is voorlopig niet te verwachten. Rundveebrok bestaat nu voor het groot- ste deel, gemiddeld 60%, uit granen en graanproducten. Mais is het hoofdbestand- deel, aangevuld met gerst en tarwegries. Gerst is nog steeds aan de ruime kant, terwijl het aanbod van mais nog voldoende


Prijs blijft gelijk


prijs in € per 100 kg, franco boerderij, bij 8 ton in bulk, inclusief btw


20 21 22 23 24 25


2018/19 23% 2019/20 23,65 75% jul aug sept okt vno dec jan feb mr apr mei jun t


is, maar geleidelijk aan wel krapper wordt. Vanaf het derde kwartaal kunnen we een ruimere markt verwachten onder invloed van Braziliaanse en Oekraïense mais. Ook in de EU wordt dit jaar een grotere mais- oogst verwacht.


Het aanbod eiwitrijke grondstoffen is in het algemeen krap. De prijzen van raapschroot lopen op als gevolg van een krap aanbod van raapzaad. De komende weken zullen de prijzen van raapschroot waarschijnlijk de seizoenspiek bereiken. Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar wordt het aanbod weer voldoende en zullen de


prijzen dalen. Zonnepitschroot als vervan- ger van raapschroot is nauwelijks meer beschikbaar. De beschikbare hoeveelheid gaat vrijwel volledig richting varkensvoe- ders en pluimveevoeders. Palmpitschilfers zijn voor de rundveevoe- ders in voldoende mate beschikbaar, maar deze markt is overwegend krap, waardoor de prijzen moeilijk omlaag kunnen. Het aanbod van sojahullen bereikt dit kwartaal een dieptepunt en de prijs waar- schijnlijk een hoogtepunt. De komende maanden zal het aanbod geleidelijk aan toenemen en kunnen de prijzen wat dalen.


60% graanproducten


verdeling grondstoffen op basis van landelijk gemiddelde


2%


verwachte prijsontwikkeling


= stijgend = gelijk = dalend


sojahullen bietenpulp palmpitschilfers citruspulp raapschroot


ov. grondstoffen*


* waarvan mais 28%, gerst 20%, tarwegries 12%, sojaschroot 4%, melasse 4%, vinasse 2%, zonnepitschroot 2% en diversen 3%.


SOJAHULLEN Het aanbod van sojahullen bereikt dit seizoen een dieptepunt, waarna de beschikbare hoeveelheid geleidelijk aan toeneemt. Vanaf de recente piek gaan de prij- zen dalen om gedurende mei/oktober het laagste niveau te bereiken. De vraag vanuit landen bui- ten de EU blijft groot.


BIETENPULP Bietenpulp wordt bij de huidige prijzen niet in het voer opgenomen. Dit geldt zowel voor de oude als de nieuwe oogst. Wat de komende campagne betreft, blij- ven de vooruitzichten voorlopig onzeker. Er wordt op EU-niveau een verdere areaalinkrim- ping van 2% verwacht.


PALMPITSCHILFERS Het aanbod blijft voorlopig aan de krappe kant maar de prijzen zullen waarschijnlijk niet verder stijgen. De onderliggende vraag blijft groot. Er is met name extra vraag vanuit de varkens- sector als gevolg van een krap aanbod van raapschroot.


CITRUSPULP


Het aanbod is inmid- dels verbruikt en het wachten is op de nieuwe oogst. De vraag naar citruspulp is echter zo goed als afwezig. Deze grondstof is maar gedurende een beperkt gedeelte van het jaar beschikbaar en het risico van pesticides is groot.


RAAPSCHROOT Dit product gaat de krapste periode van het jaar tegemoet, waar- door de prijzen eerder verder kunnen stijgen dan dalen. Wel daalt het verbruik bij de huidige prijzen zodanig, dat raapschroot niet ver van de top ligt. Na de nieuwe oogst liggen de prijzen beduidend lager.


BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020) R11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24