search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ZO DOEN ZIJ DAT


Kunstmest strooien


Mariëlle Lenferink laat sinds 2015 – op initiatief van haar voerleverancier – vloei- bare kunstmest op haar zes kavels grasland spuiten. Tot die tijd strooide haar vader zelf met een kunstmeststrooier korrels over het land. Dat was weliswaar goedkoper, maar er kleefden ook nadelen aan. “De verdeling is minder precies en je kunt niet zo goed do- seren”, zegt Lenferink. Bovendien speelde de factor arbeid een rol. “Mijn vader was er altijd twee dagen per keer mee bezig. Te- genwoordig doe ik het meeste boerenwerk alleen. Dan is het prettig dat ik de kunst- mestgift kan uitbesteden.”


Vijf jaar geleden stapte Lenferink over op vloeibare kunstmest en liet dit door loonbe- drijf Bolte Gewasbescherming doen. Secuur en efficiënt met een zelfrijdende veldspuit die 30 meter breed spuit, waardoor er minder sporen in het land zijn. De eerste twee jaar zat er echter te weinig kleur op het gras en opbrengsten vielen wat tegen. Toen is Bolte een andere soort gaan spuiten. Bolte spuit 70 kilo stikstof per hectare en daar betaalt Lenferink € 107 voor. In de oude situatie (korrels) kostte dit € 90 (bij 80 kilo stikstof). Die hogere kosten denkt ze echter terug te verdienen. “Het gras heeft nu meer structuur, de mat is voller. Er zit ook meer


Mariëlle Lenferink (35) heeft in Almelo (Ov.) in maatschap met haar ouders Tonnie (71) en Joke (64) een veebedrijf met 125 melkkoeien, 90 stuks jongvee en 65 hectare land.


RUNDVEEHOUDERIJ


In het begin van het voorjaar is weer volop kunstmest gestrooid en gespoten. Drie melkveehou- ders vertellen hoe zij dit doen en waarom.


‘Door vloeibare kunstmest meer bestendig eiwit in gras’


Bolte rijdt met een zelfrijdende veldspuit over het grasland van maatschap Lenferink. De spuit is 30 meter breed, waardoor er minder sporen in het land zijn.


bestendig eiwit in het gras. Dat betekent dat ik meer ruwvoer aan de koeien kan voeren en dat is heel interessant voor de BEX en de kringloop.” Een ander voordeel is dat vloeibare kunstmest als basis ureum-stikstof heeft. Er zit geen nitraat in, waardoor het niet uitspoe-


52 hectare gras


6 veldkavels


+ 14% drogestofopbrengst


€ 107 kosten per hectare


BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


lingsgevoelig is. De precisie van vloeibare kunstmest is echter het grootste pluspunt. Bo- vendien kan Lenferink vlot selenium en kobalt toevoegen. “Dat is beter voor de vruchtbaar- heid en gezondheid van het vee. We passen namelijk weidegang toe.” De droogte van de afgelopen jaren geeft


een wat vertekend beeld, maar Lenferink kan over het algemeen stellen dat ze meer grasopbrengst heeft. Ze ziet het aan het gewas. De hogere opbrengst bleek eerder al uit cijfers van haar voerleverancier, die hier zes jaar proeven mee heeft gedraaid. “Daar werd een 12 tot 14% hogere drogestofopbrengst genoteerd.” Dit jaar is Lenferink laat met de kunstmestgift: 2 april. Bolte spuit dan alle per- celen in één keer. Dit is bijna een maand later dan vorig jaar. “Door de vele regenval moesten we lang wachten en toen het eindelijk leek te kunnen, begon het ’s nachts te vriezen. Toen hebben we het voor de zekerheid nog één week uitgesteld.”


R19


FOTO: MICHEL VELDERMAN


FOTO: MICHEL VELDERMAN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24