search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De bemesting moet afgestemd zijn op de beoog- de zwaarte van de snede. Vroeg maaien bij een pittige bemes- ting leidt tot hoge eiwitgehal- ten.


tratie die ontstaat bij de conservering. Dat kan worden voorkomen door droger in te kuilen. Richting 45 tot 50% kan prima. “Er worden dan minder zuren gevormd, om- dat een droog product sneller stabiel is. Omdat het gras nog jong is, kan dit product ook prima verdicht worden in de kuil. Het probleem van mindere verdichting bij een hoog drogestofgehalte speelt pas als er ook een stengel in het gras zit. Een voordeel van droger inkuilen, is ook dat het DVE-gehalte erdoor stijgt en het OEB-gehalte afneemt”, geeft De Beer aan. Waar vers gras nog de originele hoeveelheid DVE heeft direct na oogsten, wordt dit tijdens het inkuilen voor een deel afgebroken tot oplosbaar eiwit en ammoniak. Dit proces treedt altijd op, maar vooral bij graskuilen met lagere drogestofgehaltes. Met name in 2019 liep het aandeel oplosbaar ruw eiwit in graskuilen (te) hoog op. Dat blijkt ook uit cijfers van Eurofins Agro (zie tabel Hoge oplosbaarheid verlaagt DVE).


Door de energiewaarde in de kuil te behouden, is de kans op een hogere benutting van het eiwit ook aanwe- zig en is minder compensatie aan het voerhek nodig.


Tjoonk zegt dat er ook weer niet te zwaar aan het DVE-gehalte van de graskuil moet worden getild. “Drie- kwart van de DVE wordt in de koeienpens gevormd. Het aandeel onbestendig eiwit in het voer wordt omgezet in ammoniak en dat is weer de basis voor microbieel eiwit, mits er voldoende energie aanwezig is. De vorming van bacterieel eiwit is daarmee de grootste eiwitbron voor de koe.”


Om de winterrantsoenen met een aandeel mais tot drie kilo droge stof per koe per dag terug te brengen tot richting 15,5% ruw eiwit per kilo droge stof, moet het eiwitgehalte van graskuilen omlaag. Samenvattend zijn er daarvoor drie knoppen om aan te draaien: verdeel de bemesting optimaal, speel met het maaitijdstip en kies bij winnen van jong gras voor een iets hoger drogestof- gehalte bij inkuilen. Bij rantsoenen waar meer snijmais in het rantsoen zit, kan juist het streven naar behoud van het eiwitgehalte in de graskuil zinvol zijn. Om zo de eigen eiwitproductie van het eigen land maximaal te benutten, zonder extreme correctie via aangekocht eiwitrijk voer.


advertentie


penswerking bij weidende koeien?


Voor een betere eiwit benutting van eigen bodem


WWW.DE-HEUS.NL/RECYCLE Een betere


RECYCLE zorgt voor een goed én duurzaam rendement


BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


R7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24