search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
en meer bestendig eiwit in het gras waardoor er extra ruwvoer voor de koeien is. Ook is de fac- tor arbeid uitbesteed. Nadeel is het hogere prijskaartje. Kunstmest laten strooien door een loonbedrijf kan ook. Het maatwerk is dan eveneens groot. Niet onbelangrijk als er


veel (kleine) veldkavels zijn. Een voordeel ten opzichte van spuiten, is dat de grond iets minder verzuurt.


Een veehouder die zelf strooit, spaart de kosten van de loonwerker uit en is niet afhankelijk van diens planning. Bovendien kan de boer tijdens


het strooien zijn percelen en eventuele slechte plekken goed zien. Nadelen zijn er ook. Een strooier en silo zijn nodig en de veehouder moet afwe- gen of hij de kunstmest in de voorverkoop of in het voorjaar koopt. Dat kan soms verkeerd uitpakken.


‘Ik strooi liever zelf, dan zie ik de percelen ook goed’


Arend Praas strooit zijn kunstmest zelf en verdeelde de eerste gift dit jaar over twee momenten. 26 en 27 maart strooide hij 40 hectare grasland van zijn huiskavel in. Een week later volgde nog eens 36 hectare, verdeeld over zes veldkavels. “Eind maart was misschien wat vroeg en niet ideaal vanwege de nachtvorst, maar een groot probleem was het niet”, vertelt Praas. “Met korrels kunnen schraal weer en nachtvorst minder kwaad dan met vloeibare kunst- mest. Dan pak ik liever door. Bovendien moet ik met mijn silo altijd twee keer kunst- mest laten komen. Dan zijn twee strooimo- menten beter.”


In tegenstelling tot veel andere veehouders, is Praas na alle regenval van begin maart en de nachtvorst die volgde niet veel later dan vorig jaar. “Het scheelt hooguit een week. De lichte, lemige zandgrond hier vraagt geduld in het voorjaar.” Praas zweert al jaren bij zelf korrels strooien. “Ik beweid veel op de huiskavel en dan moet je op tijd kunnen bemesten. Het voordeel is dat ik het optimale strooimoment net iets beter kan bepalen en makkelijk kan bijsturen. Ik ben niet afankelijk van de plan- ning van een loonbedrijf.” De veehouder heeft nooit overwogen om het strooien uit te besteden. “Ik houd liever


Arend Praas (56) heeft in maatschap met zijn vrouw Klarie (54) en Jarno Meesters (27) in Dalfsen (Ov.) een veebedrijf met 165 melkkoeien, 100 stuks jongvee en 50 dekstieren (opfok). Er is 95 hectare land in gebruik.


Praas strooit zelf kunstmest. Hij kan zo het optimale strooimoment net iets beter bepalen en vlot bijsturen. Hij is ook niet afankelijk van de planning van een loonbedrijf.


de regie. Als je zelf strooit, zie je al je percelen goed; onkruid, slechte plekken of zaken als afrastering en graslandplanning. Dat is ook wat waard. De extra arbeid is voor mij geen bezwaar. Al moet ik soms schipperen qua tijd.” Van het alternatief vloeibare kunstmest is


76 hectare grasland


6 veldkavels


40 ton KAS per jaar


5 keer strooien per jaar


BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


Praas ook niet direct overtuigd. “In korrels zit al kalk en bij vloeibaar verzuurt de grond nog iets. Dan heb je later weer extra kalk nodig.” De kunstmest – KAS met zwavel en seleni-


um – koopt Praas standaard in het voorjaar in. Daarvoor heeft hij een vast adres: zijn mengvoerleverancier. Die weet volgens hem precies hoe de hazen lopen. Toch heeft hij in het verleden ook wel eens in de voorverkoop gekocht. Dat bleek voor hem niet te werken. “De ene keer gok je goed en de andere keer juist niet. Dan heb ik liever zekerheid dat ik op tijd geleverd krijg.” Dit voorjaar pakte die keu- ze goed uit. Praas betaalde in maart relatief weinig: € 23,50 per 100 kilo. Jaarlijks heeft Praas 40 ton KAS nodig. Hij haalt gemiddeld zes snedes van zijn land en strooit zodoende vijf keer. “Dat is altijd maatwerk en ik bouw de hoeveelheid per gift af. De eerste keer voeg ik zwavel toe, terwijl de laatste keer natrium, kalium en magnesium met KAS gemengd wordt.”


R21


FOTO RUUD PLOEG


FOTO RUUD PLOEG


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24