search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ


Flinke prijsverhoging eiwitrijke grondstoffen


Eiwitarme en eiwitrijke grondstoffen VEM DVE OEB (€) eiwitarme producten


maismeel 1.103 102 tarwemeel 1.027 98 gerstemeel 975 100 bietenpulp 6 mm


bietenpulp hoog gemelasseerd sojahullenpellets 32-36% rc. palmpitschilfers palmpitschilfers


eiwitrijke producten sojaschroot > 48% re sojaschroot 46% re sojaschroot 42% re


sojaschroot bestendig raapschroot < 38% re raapschroot bestendig


zonnebloemzaadschroot EU maisglutenvoermeel EU


Mengvoeders standaardbrok (A) zeer eiwitrijke brok


eiwitrijke brok energierijke brok * excl. toegevoegde mineralen en vitaminen


-64 -43 -54


199,00 212,00 184,00


citruspulp 990


939 95 -52 207,00 958 87 -52 206,00 901 75 -15 213,00 1.107 117 -19 206,00 973 106 -18 204,00 87


-80 199,00


1.036 257 195 431,00 1.015 234 187 416,00 1.015 221 169 413,00 995 370 32 441,00 848 126 142 292,00 826 256


3 317,00


620 88 130 223,00 965 94 69 217,00


279,67 263,24 256,43 245,73 241,42 220,67 294,38 261,71 246,76


413,56 388,53 376,36 512,49 259,55 377,56 185,91 249,14


71 81 72 84 85 97 70 78 81


104 107 110 86


113 84


120 87


voederwaarde marktprijs voeder- marktprijs in % per ton waardeprijs van de voeder- per ton (€) waardeprijs


In de voederprijzen zijn het deze maand vooral de eiwitrijke grond- stoffen die duurder worden. In het bijzonder soja- en raapschroot stijgen in prijs, vanwege erg krap aanbod. De voederwaardeprijs van zeer eiwitrijke brok is ruim 10% hoger dan begin maart. Bierbostel rekent nog goed, maar is schaars.


Door Jack Kwakman


VEM DVE 940 95 940 120 940 180 980 95


voederwaardeprijs per ton * 245,90 269,30 325,46 252,58


Hooi en stro


voederwaarde marktprijs voederwaarde marktprijs in % per ton prijs per ton van de voeder- (€)


weidehooi tarwestro


VEM DVE (€) 668 49 175,00 376


-4 gerstestro 438 2


120,00 125,00


graszaadhooi (gesn. rood zwenk) 492 18 147,50 graszaadhooi (gesn. engels raai) luzerne (kunstmatig gedroogd)


450 63 115,00 681 43 265,00


157,42 59,05 75,02 99,01


134,12 153,98


waardeprijs 111 203 167 149 86


172


op 16,7 cent voor kVEM, bij een kilo DVE- toeslagprijs van 93,6 cent. De kVEM-prijs is daarmee gedaald, met 1,4 cent ten opzich- te van de vorige maand en staat nu op het niveau van september vorig jaar. De kilo DVE-toeslagprijs steeg zeer fors, met 24,2 cent. Dat is de hoogste DVE-toeslagprijs sinds het voorjaar van 2018. De eiwit-toeslag schommelde de laatste maanden met een marge van ongeveer 2 cent, maar krijgt nu een flinke zet door met name duurdere soja. De prijswijzigingen van voedergrondstoffen zijn vrijwel over de hele linie stijgingen, met nadruk op het segment eiwitrijk. De voederwaardeprijzen voor standaard en energierijke mengvoeders stijgen met 4 tot 6% (eiwitrijk) en in het geval van zeer eiwitrijke brok zelfs 10%. Voor vleesvee daalt de kVEVI-prijs met 0,6 cent, naar 15,6 cent en stijgt de kilo DVE-toeslagprijs met 18,3 cent naar 92,8 cent. Wat de marktsitu- atie betreft, geldt dat over de hele linie de eiwitarme enkelvoudige voedergrondstoffen nog gunstig rekenen ten opzichte van de voederwaardeprijzen. De eiwitrijke produc- ten rekenen niet zo gunstig. Vooral de sterke stijging van de eiwit-toe- slagprijs weerspiegelt dat de prijzen van de voedergrondstoffen deze weken sterk bewe- gen, door verschillende factoren. Zo zakten


W R22 BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


ageningen Livestock Re- search heeft de voederwaar- deprijzen voor de melkvee- sector per 7 april vastgesteld


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24