search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ REPORTAGE


In de diepstrooiselboxen ligt biobedding, de droge fractie van gescheiden mest. De koeien liggen er goed op en ze zijn mooi schoon zonder klauw- of pootproblemen.


lost hebt ben je weer zes weken verder.” Stoltenborg verwacht dat de productie wel zal aantrekken.


Tijdens het coaten van de voergang is een stukje bij een poortje vergeten. Koeien die opgedreven worden, glijden er makkelijk op uit, net als mensen op laarzen. Het zijn zo van die onvoorziene dingen die je altijd wel tegenkomt. Het vergeten stukje beton is half maart alsnog van coating voorzien.


Jongvee


Het jongvee zit nog in de verbouwde zeu- genstal. Per 10 koeien houdt de veehouder 4,5 stuks jongvee aan. 60% van de koeien insemineert hij met Belgisch Blauwe. “We laten alle vaarskalveren testen op eigen- schappen. Een deel daarvan zou moeten afvallen, maar dat gebeurt niet omdat we nu te krap in eigen aanfok zitten. Met deze dieren willen we echter niet doorfokken. We hebben het aandeel Belgisch Blauw al verminderd, maar het neemt enige tijd in beslag voordat dat doorwerkt en je weer op basis van goede gentesten kunt selecte- ren.”


De koeien staan al bijna 15 jaar jaarrond op stal. “Weiden kost veel werk,” zegt Stol- tenborg. “Wij hebben ervaren dat het moei- lijk is om de koeien goed vol te voeren als zij buiten lopen.” Toch heeft de veehouder bij de nieuwbouw rekening gehouden met


De beste melkkwaliteit | met GEA


Lager celgetal door unieke melktechniek


het weiden van koeien in de toekomst. Zo houdt hij rekening met melkstromen met meerwaarde zoals PlanetProof. “Tot nu toe was PlanetProof geen item, maar we willen graag alle opties open houden.”


OP BOERDERIJ.NL


een uitgebreide fotorepor- tage.


advertentie


Het grote strohok springt gelijk in het oog bij binnenkomst in de stal. De veehouder hoopt het strohok niet nodig te hebben.


R10 BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24