search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ INTERVIEW Weerribben haalt € 1,5 miljoen op


Weerribben Zuivel heeft binnen drie dagen € 1,5 miljoen opgehaald via crowdfunding platform One- planetcrowd.


Door Jan Willem Veldman H


et bedrag wordt gebruikt voor duurzaamheidsinvesteringen in de onderneming zoals zon- nepanelen en een upgrade van


de voorfabriek.


Waarom kiest Weerribben Zuivel voor financiering via een crowdfunding plat- form?


“De Belangrijkste reden voor ons als bedrijf is een versterking van de band met de consument. Die was al goed, maar die kunnen we op deze manier verder verbete- ren. We leveren al dertig jaar rechtstreeks zuivelproducten aan speciaalzaken en horeca ondernemingen vanuit het mooiste natuurgebied in Nederland. Dat brengt een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Veel klanten weten dit en kennen ons al goed. Daarbij zijn we in de afgelopen jaren ook volop actief op social media om onze werkwijze onder de aandacht te brengen. In de afgelopen periode kregen we steeds vaker de vraag van klanten of ze in onze onderneming konden investeren. We heb- ben eerst onderzocht of we dit zelf konden regelen, maar het bleek een stuk gemakke- lijk te realiseren via Oneplanetcrowd.”


Was het financieel niet aantrekkelijker om gewoon naar de bank te gaan? “Zeker. Sterker, dan waren we goedkoper af geweest. We lossen de lening nu in vijf jaar af, elk jaar 3 ton. Over de lening betalen we 6,8% rente inclusief een beheervergoeding van 0,8%. Bij de bank waren we voor een paar procent rente klaar geweest. Een optie die we achter de hand hadden, was wel om een deel via de bank te financieren. Dat bleek voor deze investeringen niet nodig. We hielden rekening met een inschrijf- periode van een maand, maar binnen drie dagen was de € 1,5 miljoen al binnen. In totaal hebben zich 748 financiers gemeld.”


Zitten er grote investeerders bij? R16 BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


Klaas de Lange (59) is eigenaar van Weer- ribben Zuivel. Naast 400 biologische melkkoeien in Nederland (Ov.) beschikt de onderneming over een eigen zuivel- en boterfabriek en een zorgboerderij.


accommodatie op het terrein van onze zorgboerderij. “


“Ja, maar ook veel gewone consumenten die met een bescheiden bedrag een bijdra- ge willen leveren aan onze missie om op deze locatie op een verantwoorde manier zuivel te produceren. De wereld verandert snel en de maatschappij vraagt om extra inspanning op duurzaamheidsthema’s. We kunnen dit niet alleen en het is daarom geweldig dat we op deze manier consu- menten in ons verhaal kunnen meenemen. Afhankelijk van het investeringsbedrag bie- den we onze financiers ook gratis diensten aan variërend van een gratis excursie op de boerderij tot een overnachting in onze


U betaalt bij aanvang zo’n 50 mille per jaar extra aan rente. Waarom? “De rente hebben we zelf vastgesteld. Ach- teraf zou je kunnen zeggen dat de rentever- goeding ook wel lager had gekund, maar zo staan wij er niet in. Een rentevergoeding van 6% past in onze begroting en daarbij bieden we onze klanten op deze manier een aantrekkelijke manier om te investe- ren. Bij de banken krijgen ze momenteel nul. Voordeel voor ons is trouwens naast klantenbinding dat we op deze manier ook niet volledig afhankelijk zijn van de bank. Zie het als een stuk risicospreiding. Naar de toekomst toe kan deze manier van fi- nancieren wel is heel aantrekkelijk worden voor melkveehouders die willen investeren in duurzaamheid. Bijvoorbeeld voor het verlagen van de stikstofuitstoot. Zeker nu de coronacrisis de financiële wereld op zijn kop zet.”


‘Binnen drie dagen was de € 1,5 miljoen al binnen’


Gaat Weerribben Zuivel al maatregelen nemen om de stikstofuitstoot te verla- gen? “Wat betreft onze NB-vergunning zitten we goed, maar ons bedrijf ligt wel tegen een Natura 2000-gebied aan. We kijken dus naar de mogelijkheden om onze melkveestal aan te passen. Een dichte stal is gezien de weerstand vanuit de maat- schappij voor ons echt geen optie. Daarom dachten we aan een dichte vloer, maar daar zijn we als gevolg van veiligheids- risico’s op teruggekomen. We weten dus nog niet wat we gaan doen. Probleem is dat er nog geen stalsysteem is dat direct een wow-effect oproept. Dat is wat mij en collega’s frustreert. Er wordt geroepen dat de stikstofuitstoot omlaag moet, maar er is wat betreft stallenbouw nog geen goede oplossing. Veehouders investeren wel voor minimaal 20 jaar en hebben dus behoefte aan zekerheid. Ze willen echt wel maar dan moet wel duidelijk zijn hoe en wat.”


FOTO: JAN WILLEM SCHOUTEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24