search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ


Corona: het bedrijf laten draaien, neventakken vallen weg


De coronacrisis vraagt nogal wat aanpassingsvermogen van iedereen. Mensen die werken in de voedsel- voorziening hebben een cruciaal beroep en moeten dus doorgaan met hun werkzaamheden. In hoeverre lukt dat in de agrarische sector?


Door Marleen Purmer O


m het coronavirus te beheer- sen moeten we verspreiding voorkomen. De regel om 1,5 meter afstand te houden geldt voor iedereen. Ook voor erfbetreders. Boeren hebben momenteel weinig tot geen mondeling contact met erfbetreders. Het meeste contact gaat digitaal. Voor sommi- gen is dat momenteel het enige afwijkende in hun bedrijfsvoering. “Zolang alles op deze manier doorgaat, verandert er op het bedrijf niet zo heel veel”, zegt Thieu Derks, vleesveehouder in Samsbeek (N.-Br.). “Chauffeurs komen gewoon op het erf, maar zij houden afstand.”


De dagelijkse verzorging van het vee en de gewassen gaat gewoon door. Ook de loonwerker komt maaien en mest uitrij- den en de ki komt langs. Voor boeren die de loonwerker altijd koffie aanbieden in huis, is het een overweging of ze dat nu ook doen. Als beide partijen zich goed voelen en de afstand aan de keukentafel bewaren, dan zal het toch wel kunnen? “Het voelt vreemd om geen koffie aan te bieden aan iemand die de hele dag voor jou in de weer is”, vindt Ingrid de Sain, melkveehoudster in Schellinkhout (N-.H.).


Sommige boeren hebben de kinderen


Neventakken als een boerencamping zien de omzet dalen. Door de coronacrisis zijn bijna alle boekingen geannuleerd.


thuis. Bij een rondvraag via Twitter blijkt dat de kinderen zich voorlopig nog wel vermaken. Dat is het voordeel van buiten zijn tijdens het mooie lenteweer.


Compensatieregeling


De overheid heeft besloten om onderne- mers die in zwaar weer verkeren financieel te ondersteunen. Zo makkelijk blijkt het aanvragen van die € 4.000 compensatiever- goeding nog niet, ervaart Ingrid de Sain. Zij en haar man hebben een tweede in-


Bij een keizersnede moet je toch helpen


Vleesveehouder Jan te Riele (57) heeft een vleesveebedrijf met 300 Verbeterd Roodbont koeien in Vaassen (Gld.). Te Riele heeft geen medewerkers in dienst, dus hoeft daarvoor geen extra coronamaatregelen te treffen. Wel is het oppassen geblazen, want hij is longpatiënt en daarom extra vatbaar voor het virus. Te Riele regelt alles daarom


op afstand. Vertegenwoordigers komen bij- voorbeeld niet langs. De dierenarts komt wel geregeld langs. “Het is bij ons de tijd van het jaar dat de koeien afalven. Dat gebeurt met keizersnedes. Dan moet je toch helpen en dan sta je dicht bij elkaar. Meestal helpt mijn zoon en anders mijn vrouw.” Als zij niet thuis zijn, dan moet hij zelf meehelpen. Gelukkig


is het afalfseizoen bijna aan het einde. “Er moeten er nog ongeveer twaalf afalven.” Onder normale omstandigheden laat de


veehouder zijn dieren slachten bij een vaste zelf slachtende slager die ook veel aan de horeca levert. Te Riele verwacht daar wel moeilijkheden mee. “Misschien moet ik ze langer laten staan. We gaan het zien.”


BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020) R17


komstentak met een luxe vakantiewoning op het erf. “Alle boekingen tot eind april zijn geannuleerd”, vertelt ze. “Maar een compensatiebedrag zit er niet in. Omdat de woning op ons eigen erf staat, komt de neventak niet in aanmerking voor de com- pensatievergoeding.”


Omdat speciaalzaken gesloten zijn, verwacht De Sain de komende maanden een daling in de melkprijs. “Het wordt een spannend jaar, als allebei onze inkomsten- bronnen wegvallen of dalen.”


FOTO: MARK PASVEER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24