search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ervaringen gebruikers


Albert Zents Vorden (Gld.) 60 melkkoeien “We voeren sinds twee jaar Maxammon grain om ons vee rustig te voeren. De algehele gezondheid van de koeien is goed en de mest is homogener. Dat wijst op een betere voerbenutting met een lichte stijging in melkproductie. Onze koeien geven 9.000 liter melk met 5,30% vet en 3,85% eiwit. Maxammon grain is duurder dan geplette gerst maar levert ook extra eiwit en meer resultaat.”


Melkveehouder Arie Verhoef in Schalkwijk vult het basisrantsoen aan met Maxammon grain. Hij vindt het prijs- en voertechnisch een interessant product.


stijging van de melkproductie zien en/of een besparing van voerkosten. Maxammon grain kan de melkproductie verhogen met 2 kilo per koe per dag. Het vult zowel het energie- als eiwitgehalte in het rantsoen aan en dat vervangt een deel van het krachtvoer. “De combinatie van lagere voerkosten en hogere melkopbrengsten leidt tot een extra financieel resultaat van € 6.000 tot € 25.000 per jaar, afhankelijk van de effecten en be- drijfsomvang”, concludeert Ter Beek.


Gunstige samenstelling


Het product bevat meer bestendig zetmeel dan onbewerkte, geplette granen en levert


daardoor meer glucogene energie voor de productie van melkeiwit. De productie van Maxammon grain gebeurt op basis van regionale en niet-gemodificeerde grondstof- fen. Veehouders kunnen het product puur verstrekken of in een maatwerkmengsel met andere grondstoffen. Met Maxammon grain is een hoger aandeel granen (extra energie) in het (basis)rantsoen van rundvee mogelijk en zijn veehouders minder afhankelijk van sojaprijzen. “Maxammon grain is door een bewerking wel duurder dan reguliere ge- plette gerst of tarwe, maar door een hogere voerbenutting en meer melk kan dat wel uit”, zegt een melkveehouder.


Arie Verhoef Schalkwijk (N.-H.) 380 melkkoeien “Maxammon grain is een superproduct. Het geeft een rustige vertering en dat geeft veel rust in de stal. We voeren het bijna een jaar. We zien glans op onze koeien, die met een productie van 11.500 liter het er goed op doen. We laten het wel in een voersilo blazen, want bij een losgestort product krijg je toch last van vogels en muizen.”


Kees van Wijk Waardenburg (Gld.) 110 melkkoeien “Vanaf het najaar 2018 voeren we Maxammon grain, omdat we door droogte minder mais hadden geoogst. Maxammon grain verbetert de (ruw) voerbenutting. Het individueel doseren van maximaal 2,5 kilo per koe per dag in krachtvoerboxen via de voercomputer bevalt goed. Het vet% steeg met 0,15% en het eiwitgehalte met 0,13%, daarmee kan het wat duurdere product goed uit.”


Eindoordeel PLUS


Maxammon grain is geplette tarwe of gerst waaraan ureum en een enzym zijn toegevoegd. Het bevat veel bestendig zetmeel (energierijk) en 18% eiwit en is te vergelijken met eiwitrijk krachtvoer.


 levert veel energie én eiwit  buffering van de pens  VLOG/GMO-vrij  verlaagt kosten eiwitaankoop


MIN


 past niet in rantsoenen met hoog aan- deel gras (eiwit)


 laag soortelijk gewicht (grote silo nodig)  los gestort geeft risico op ongedierte


BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020) R15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24