search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ EXPERT


Snelle wisselingen Hans van Bergen, melkveehouder in Oeff elt (N.-Br.) HOE MEER WE


WETEN, HOE MEER PROBLEEMSTIEREN ZIJN UIT TE SLUITEN


M


isschien moet u nog even kijken naar de foto links. Die man heeft dus ook gewoon een knappe leuke vriendin en een zoontje. Als u tot de 15% vrijgezelle boeren hoort, is er dus nog alle hoop. Het ligt ook niet aan uw beroep, want in andere sectoren is gemid-


deld 24% nog niet aan de vrouw of man. Vanwege corona is het oppikken van een leuke dame in de kroeg nu niet aan de orde. En door de escapades van onder andere onze boer Geert bij Boer zoekt Vrouw is het nu goed zaken doen op de agrarische datingsites. Veel mensen ontmoeten liever in het echt een partner. Ik heb ervaring met beide systemen en ik kan u zeggen: je voelt het verschil niet. Het is ook fi scaal aantrekkelijk om een partner en een bedrijfs- opvolger te hebben, dus daar mag je best wat aandacht aan beste- den. Bij boer Bastiaan zien we dat hij het veel te druk heeft met zijn bedrijf. Zo’n situatie moet je zien te vermijden, of je nu al gesetteld bent of nog niet.


CRV komt met nieuwe fokwaardes voor baarmoeder- en eier- stokproblemen. Daarnaast komen er fokwaardes voor stofwisse- lingsproblemen. De melkveehouderij werkt nu al 40 jaar met fok- waardes. Regelmatig worden er nieuwe gelanceerd. De standaard reactie vanuit de particuliere Limburgse hoek en veel importeurs is, dat dat onzin is. Praktiserende boeren worden echter wel blij van deze nieuwe waardes. Hoe meer we weten van de stieren, des te meer probleemstieren we kunnen uitsluiten. We kunnen er nog wel honderden fokwaardes bij hebben. Dat past misschien niet op een stierenkaart, maar daar kijkt toch niemand meer op. De computer geeft er niks om dat we steeds meer te weten komen van onze koeien en stieren. Veel zinloze cijfers als A2A2 of kappa caseï- ne waar de praktijk niet om vraagt, kunnen geschrapt worden. De fokwaardes zijn weer aangepast. Nu zijn ze berekend vanaf koeien die geboren zijn in 2015. De meeste inseminaties met melkveesperma vindt plaats op pinken en schotten die geboren zijn in 2018 en 2019. Het is dus zaak om stieren te gebruiken die fl ink positief vererven. Hedendaagse volwassen koeien geven 35 kilo melk per keer en hebben dus de allerbeste benen en uiers nodig. En de gehaltes moeten hoog zijn. Daarmee kan 99% van de vele honderden stieren op de nieuwe indexlijsten afgevoerd worden. Daar worden de stierenkaarten ook al een stuk overzich- telijker van.


Het geloof in de genomic fokwaardes is bij de laatste uitdraai


wel fl ink op de proef gesteld. Er zijn opvallende verschuivingen te zien. Als u de komende periode een mooi vaarskalf voor € 15 verkoopt omdat de genomics niet goed genoeg zijn, moet u zich wel bedenken dat die waarden in augustus dus weer fl ink kunnen stijgen. Stiervaders Leanto Andy en Mauro doen het nu supergoed. De roodbonte zonen hiervan uit uw beste koeien zou ik maar mel- den bij de diverse ki’s.


R24 BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24