search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ


Behandeling van maiszaad stimuleert wortelstelsel


Veredelaars behandelen maiszaad ook om de beworteling van de maisplant te verbeteren. Dat zorgt bij lage bemestingsnormen voor een meer effectieve nutriënten- opname en groei.


Door Janet Beekman T


oevoegen van spoorelementen en biostimulanten aan behan- delingen van maiszaad neemt toe. Veredelaars behandelen maiszaad niet alleen met middelen om aantasting door vogels en schimmels te voorkomen. Ze gebruiken ook spoorele- menten en biostimulanten om mais beter te laten groeien. “Het verbod op gebruik van fosfaatkunstmest is een groot gemis in de beginontwikkeling en groei van mais. Minerale fosfaat in kunstmest lost beter op in water dan organisch fosfaat in drijfmest en wordt door mais beter opgenomen”, zegt Arjan Lassche, agro servicemanager van KWS. “In de bemesting van mais boe- ren we achteruit. Daarom zoeken we net als andere maisveredelaars naar toevoegingen en behandelingen van maiszaad die met name zorgen voor een betere jeugdgroei van maisplanten. Ten opzichte van de oude Mesurolbehandeling kost dit netto € 4 ex-


Veredelaars van mais stimuleren met maiszaad- behandelingen de groei van wortels en wortelharen. Dat zorgt voor een goede beginontwikke- ling en groei van maisplanten.


tra per hectare. Naast vogelafweer geeft het ook een extra boost aan de beginontwikke- ling van de maisplant.”


Verbetering wortelstelsel mais KWS brengt vanaf dit seizoen Initio Bird Protect op de markt. Dit maiszaad be- vat naast middelen tegen schimmels en vogelvraat, ook de spoorelementen zink en mangaan. “We blijven verder zoeken naar geschikte toevoegingen aan maiszaad, zo-


Efficiënte mineralenbemesting


Mineralen meegeven aan maiszaad is lastig. Macro-nutriënten aan zaad toevoegen, is alleen in zeer kleine hoeveelheden toe- gestaan, anders wordt het aangemerkt als meststof. Met spoorelementen is dat probleem minder groot. Limagrain heeft proeven gedaan met toevoegen van mine- ralen aan maiszaad. “Dat viel niet mee, want mineralen zijn vaak zout en dat werkt agres- sief op het maiszaad”, zegt Groot Koerkamp. Voor een goede beginontwikkeling en doorgroei blijft het ook heel belangrijk dat telers mais zaaien onder goede omstandig- heden. “Vaak gebeurt het mais zaaien nog te vroeg”, benadrukt Lassche. “Op zaaidiep-


R18


te moet de bodemtemperatuur minimaal 10 graden zijn en er moet voldoende vocht aanwezig zijn. Bewerk de stoppel ook zo laat mogelijk om uitdroging van de grond te voorkomen”, adviseert Lassche. “Volvelds bemesten en zaaien in ruitzaai levert ook een efficiënte mineralenbenutting op”, weet Lassche, die aangeeft dat uit proeven van WUR niet is aangetoond dat drijfmest in de maisrij meer opbrengst geeft dan volveldse toepassing. Groen Fosfaat, een organo- minerale meststof met 100% organisch fosfaat, is mogelijk zinvol op gronden met een lage fosfaatbeschikbaarheid en weinig fosfaat in de bodem.


als andere spoorelementen en micro-orga- nismen, die ervoor zorgen dat de maisplant meer wortels en haarwortels ontwikkelt. Initio Bird Protect bevat daarom ook hu- muszuren en Bacillus Megaterium.” Pioneer bracht nieuwe behandelingen voor maiszaad op de markt onder de naam LumiGen. “We voegen de groeistimulator LumiBio Kelta toe aan onze behandelingen van maiszaad”, vertelt Oscar Koppelman, area sales manager Pioneer. “LumiBio bevat humine- en fulvinezuren, die werken als plantenhormonen die de groei van wor- tels en wortelharen stimuleren.” Limagrain bracht met Starcover een organische maiszaadcoating op de markt. “We moeten alternatieven zoeken, want steeds meer chemische middelen tegen schimmels, bodemplagen en vraatschade in mais vallen weg”, zegt Jos Groot Koer- kamp, commercieel manager veehouderij Limagrain. Starcover bevat een biologische groeiverbeteraar en een levende rhizobi- umbacterie, die de wortelgroei stimuleert en bodemgebonden nutriënten zoals fos- faat beter opneembaar maakt. “Hiermee kunnen we de werking van chemie niet evenaren, maar als sector worden we wel de organische kant op gedwongen. Daarom proberen we met goede niet-chemische alternatieven te komen.”


BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


FOTO: LIMAGRAIN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24