search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VAKVISIE Anticiperen


OEFENEN MET NIEUWE VOORWAARDEN IS ER VOOR VELEN NIET BIJ


RUNDVEEHOUDERIJ


Door Wijnand Hogenkamp, redacteur Z


onder verandering blijft alles gelijk. Maar er is de laatste jaren nogal het een en ander op de melkveehouderij afgekomen. De bemestingsregels zijn aangescherpt, in mais op zand en löss- grond ontkom je haast niet aan onderzaai en per 2021 wordt mest in de rij op zand en lössgrond verplicht. Ook het verminderen van de stikstofemissie zal veranderingen met zich meebrengen. Het Landbouw Collectief opteert onder meer voor vermindering van het eiwitniveau in melkveerantsoenen. Reacties op artikelen met deze onderwer- pen op de website van Boerderij, maar ook die van andere landbouwvakbladen en fora, hebben vaak de volgende strekking: “Is dit al een wet dan? Ze willen alleen maar minder stikstofgebruik. Ze willen alleen maar kring- looplandbouw? Wij moeten ruimte inleveren voor de industrie. Allemaal van achter het bureau bedacht.”


Ik verbaas mij geregeld over deze negatieve grondhouding. Al deze opmerkingen zijn deels of geheel waar, maar het is wel de reali- teit waarin we leven. Gelijk in de verdediging schieten en een muur optrekken, draagt niet bij aan de oplossing van de verschillende pro- blematieken. Ik weet, hier gaan ook reacties op komen als: “Er zijn helemaal geen pro- blemen. Die worden gecreëerd.” Vooralsnog heeft de landbouwsector er echter wel mee te dealen. Stikstofemissie ligt nu eenmaal op


het politieke speelveld en de landbouw zal daarin een (verplichte) rol spelen. Of dat nu leuk is of niet.


Als ondernemer heb je dan de keus of je al wilt stoeien met nieuwe maatregelen of inzichten. Maar oefenen is er voor de meesten niet bij. Sommigen zijn projectma- tig al jaren bezig met onderzaai in mais. Zij hebben hun ervaringen opgedaan en juist bij deze vakgenoten is gemiddeld genomen de onderzaai redelijk geslaagd. Dat geldt ook voor veehouders en loonbedrijven die al jaren werken met drijfmest in de rij. Volgend jaar wordt ook dat verplicht. Informeer eens bij je loonbedrijf wat de mogelijkheden zijn om dat dit jaar al eens uit te voeren. Dan krijg je er ‘feeling’ mee. Dat geldt ook voor het sturen van het eiwitgehalte in het rantsoen. Het eerste artikel in dit vakdeel geeft in- zicht in de werking van stikstof in combinatie met het management en het (theoretische) effect ervan in de kuil. Breng dat in de prak- tijk en kijk wat er gebeurt. Moet dat dan voor alle snedes en de hele oppervlakte? Nee, juist door bijvoorbeeld een of enkele sneden eens op een andere wijze te benaderen, bemesten en oogsten kun je verschillen in de kuilanaly- se duiden. Is dat al een wet? Nee. Moet ik dat dan wel doen? Anticiperen lijkt mij zinvol. Een ding is zeker: Als je niks verandert aan het graslandmanagement, het oogstma- nagement en het inkuilmanagement, krijg je exact de kuilanalyses zoals je die elk jaar kreeg.


BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020) R3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24