search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Wijnand Hogenkamp


Gezond ruw eiwit in kuilgras verlagen


Bemesting, maaitijdstip en drogestof- gehalte hebben invloed op het ruw-


eiwitgehalte en de kwaliteit van kuilgras. Met de juiste hoeveelheid eiwit is ook te sturen op verminderen van de stikstof- emissie.


GEEF PASSENDE BEMESTING VOOR BEOOGDE OPBRENGST KUIL JONG BLADRIJK GRAS IN ROND 45 TOT 50% DROGE STOF


MAAI NA TWEEDE SNEDE ELKE VIER WEKEN ZWARE SNEDE VERLAAGT EIWIT, MAAR OOK VERTEERBAARHEID


BOERDERIJ 105 — no. 30 (21 april 2020)


R5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24