search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
58


agenda R


Reünies en herdenkingen


Algemene


SMC- reünie


DONDERDAG 01/11/2018


PARTYCENTRUM DE MOLEN, MOLENWEG 12, HARSKAMP Partners en ook niet-begunstigers zijn van harte welkom. De deelne- mers ontvangen circa twee weken voor de reünie het programma met een routebeschrijving. De bijdrage is voor begunstigers € 15 per persoon, voor niet-begunstigers alsook hun partner € 25 per persoon


Reünie opruimers explosieven, vuurwerkers


en munitietechnici VRIJDAG 02/11/2018


Wilt u een evenement aanmelden? Mail naar: activiteiten@veteraneninstituut.nl. We plaatsen alle evenementen op www.veteraneninstituut.nl/agenda. Een selectie ervan staat in Checkpoint.


(inclusief stamppottenbuffet en drie consumpties). Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22 INGB 0007 5300 25, t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Harskamp. Bij internetban- kieren uw adres vermelden. De bedragen dienen uiterlijk 26 oktober te zijn bijgeschreven; bij afzegging van deelname na 26 oktober kunnen betalingen niet worden gerestitu- eerd. Weduwen-begunstigers van SMC kunnen gratis aan deze reünie deelnemen; reiskosten zijn wel voor eigen rekening. Zij dienen zich uiterlijk 26 oktober aan te melden bij Gerrit Reloe. Heeft u vragen of wilt u meer infor- matie? Neem dan contact op met Gerrit Reloe via 06 30 98 95 98 of reuniecommissie@marechaussee- contact.nl. Kijk ook op www.marechausseecontact.nl.


SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE, ZEISTERSPOOR 19, SOESTERBERG Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met elnt P. Meijer via 06 10 09 86 97 of pjs.meijer@mindef.nl.www.vomv.nl


Reünie DIC-1 ZATERDAG 03/11/2018


BERNHARDKAZERNE, AMERSFOORT Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de voorzitter van het reüniecomité DIC-1 Martin Schimmel via marhaba@ziggo.nl of 06 18 06 55 14.


Reünie T-1 A-cie, Busovaca


Bosnië 1992–1993 ZATERDAG 03/11/2018


Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Virgil de Leng via amosvirgil@hotmail.com.


Reünie Vereniging FLO


Verbindingsdienst KM DONDERDAG 15/11/2018


MARINE KAZERNE WILLEMSOORD, DEN HELDER De reünie begint om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. U kunt zich tot en met 1 november a.s. aanmelden voor deze reünie. Op www.bravozulu.nl vindt u meer informatie en het inschrijfformulier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met secretaris@bravozulu.nl.


Reünie 30-jarig bestaan


102 EOVcie ZATERDAG 22/11/2018


Op 22 november wordt in de luitenant-kolonel Tonnetkazerne ’t Harde een reünie gehouden voor het 30 jarig bestaan van 102 EOVcie voor al het (oud-)personeel van 102 EOVcie. Informatie, dagindeling en aanmelding bij Elnt W. de Roo. Via telefoon: 0525 63 78 37 of mail: w.d.roo.02@mindef.nl. € 15 p.p.


Fred Klijndijk/Marechausseecontact.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76