search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
16


vooral een kwestie


Het is


van geluk hebben


Kees (62) H


Het Veteraneninstituut heeft 2018 uitgeroepen tot het Jaar van het Thuisfront. Onder thuisfront verstaan we de mensen die de militair het dichtst nabij staan. Meestal is dat (naaste) familie maar het kan bijvoorbeeld ook een goede vriend of buurman zijn. Die extra aandacht voor de achterblijvers is geen overbodige


luxe. Want, ook al stel je je in op de uitzending van een dierbare, diens lange afwezigheid en de onzekerheid over zijn of haar veiligheid kunnen een zware wissel trekken. Iedere uitzending bestaat eigenlijk uit twee missies: die van de militair, die zich ver van huis en haard inzet voor vrede elders, én die van de achterblijvers, die dicht bij huis de boel draaiende moeten houden. Hieronder leest u hoe Maud, en nog vier andere ‘thuisfronters’, de periode van de uitzending beleven.


Maud en de missie van man Daan naar Mali ‘Toen mijn man op missie ging naar Mali, was ons dochtertje nog maar tien weken oud. En ik was net aan een


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76