search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Interview


37


SEKSUELE VERLEIDINGEN


Van februari 1948 tot mei 1950 hield de Limburger Theo van


Roij, een katholiek opgevoede jongeman, een dagboek bij van het soldatenleven in


Nederlands-Indië. Vol optimisme vertrokken, met de serieuze


bedoeling bij te dragen aan het herstel van rust en welvaart, kwam hij langzamerhand tot de conclusie dat er niets van


terecht zou komen. Nooit zouden de achterblijvers in Nederland


begrijpen hoe Indië in elkaar zat en wat de Nederlandse soldaten daar meemaakten. Een strakke christelijke moraal bleek prima samen te gaan met excessief geweld in een steeds verder uit de hand lopende oorlog. Daarnaast schreef Van Roij openhartig en


beeldend over ‘zedenverwildering’ en seksuele verleidingen.


hij naar Indië werd gestuurd, was na- tuurlijk al een grote breuk in zijn leven en dat voor iemand die tot dan toe zelfs nooit buiten Limburg was geweest. Bovendien was hij net aan het werk gegaan om vervolgens op de boot gezet te worden. Hij is niet als een gebroken man teruggekomen. Wel raakte hij in Indië verslingerd aan de van overheids- wege in ruime hoeveelheden verstrekte sigaretten. Wrang als je bedenkt dat hij in 1994 aan longkanker is overleden.’


U schrijft in uw inleiding dat het Duitse optreden tijdens de oorlog in Nederland beheerster was dan het Nederlands militair optreden in Indië. Een gewaagde stelling. ‘Al in het offi ciële gedenkboek van het bataljon stond dat de verhoorkamer voor de Indische gevangenen even erg was als die in de Euterpestraat in Amsterdam, waar het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst was gevestigd. Zeker in het begin van de bezetting gedroegen de Duitsers zich terughou- dend naar het niet-Joodse deel van de bevolking, in tegenstelling tot de Nederlandse militairen die van meet af aan de Indonesische tot last waren. De Duitsers wilden na de capitulatie orde en rust, terwijl de Nederlanders in Indië juist in oorlog waren en een onzichtba-


Prof. dr. Bob de Graaff (63) is hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies aan zowel de Universiteit van Utrecht als de Nederlandse Defensie Academie in Breda.


re vijand moesten verslaan, met alle ex- cessen van dien. Zeker tot 1943 was het Duitse optreden in Nederland een stuk beheerster dan dat van Nederland tij- dens de dekolonisatieoorlog. Nogmaals, ten aanzien van de niet-Joden.’


Heeft het werken aan dit dagboek uw kijk op de dekolonisatieperiode beïnvloed? ‘Door het dagboek is me nog duidelijker geworden hoe de contraguerrilla die Nederland voerde, met kleine buiten- posten van een of twee dozijn mannen, de beslissingsmacht feitelijk bij de gewone soldaat legde. De korporaals en sergeanten hadden weinig te zeggen. Straff en konden ze nauwelijks, want er kon geen man gemist worden. Er ontstond een situatie van gezag- en wetteloosheid, het omgekeerde van “Befehl ist Befehl”.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76