search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Korte berichten


Herdenking slachtoffers Japanse zeetransporten


Op 8 september vond in Bronbeek de jaarlijkse herdenking plaats van de duizenden slachtoffers van de Japanse zeetransporten tussen 1942 en 1945. De transporten hadden tot doel om meer dan 100.000 dwangarbeiders, waaronder veel Nederlandse krijgsgevangenen, elders in Zuidoost-Azië te werk te stellen. Bij de herdenking waren oud-minister Hennis en CDS Bauer aanwezig.


Salute our heroes


Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer, Jeanine Hennis-Plasschaert (oud- minister Defensie), de heer Willem Punt.


Op 4 augustus voer Defensie voor de achtste keer met een eigen boot mee in de Canal Parade. Het is een van de activiteiten van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht. Dit jaar stond de Pride Amsterdam in het teken van ‘Salute our heroes’. Ruim honderd militairen en burgercollega’s brachten vanaf de boot een saluut aan alle helden die durven te zijn wie ze zijn.


27


krijgsmacht ook om dat je op wilt komen voor


Het gaat er bij de


de samenleving CDS Rob Bauer bij opening


academisch jaar op 30 augustus


Veteraan, hoe gaat het met u?


Binnenkort start het vragenlijst- onderzoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ Met het onderzoek gaat het Veteraneninstituut voor het ministerie van Defensie in kaart brengen hoe het met veteranen gaat, hoe ze hun uitzending hebben beleefd, wat de invloed van de uit- zending is op hun verdere leven, of er behoefte aan zorg bestaat vanwege de uitzending(en) en in hoeverre die zorgbehoefte wordt ingevuld.


Dit onderzoek hebben we vijf jaar geleden ook uitgevoerd. Toen bleek dat het met driekwart van de


veteranen (heel) goed gaat. Toch waren er aandachtspunten. Zo zouden veteranen met gezondheids- klachten makkelijker de weg naar de zorg moeten kunnen vinden. Een ander punt was dat het thuisfront ook zorg en steun verdient. Deze uitkomsten hebben er sindsdien toe bijgedragen:


• dat er een Veteranenloket is opgericht en het aantal zorgcoör-


dinatoren is uitgebreid;


• dat de nuldelijns ondersteuning door collega-veteranen een flinke


vlucht heeft genomen; • dat het Veteraneninstituut met het


project Home@Vi aandacht en steun aan het thuisfront is gaan bieden. Kortom, de deelnemers aan het vorige onderzoek hebben het nodige in beweging gebracht!


Wij willen sowieso graag weten hoe het met u gaat. Ook willen wij en het ministerie weten of initiatieven om de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun thuisfront te verbeteren, effect hebben of dat er verbeteringen nodig zijn. Laat uw stem dus horen, als u een uitnodiging ontvangt! Of het nu goed met u gaat of onverhoopt niet goed … of de uitzending nu wel of niet nog een rol speelt in uw leven … hoe meer deel- nemers, hoe duidelijker het beeld van wat er onder veteranen leeft en hoe wij beter tegemoet kunnen komen aan uw wensen en behoeften!


Foto: TracesOfWar, Arjan Vrieze


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76