search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
56 doorn Centraal


spotlight VERENIGING


Grote belangstelling voor Veteranenpas


Op 24 juni 1993 reikte toenmalig minister van Defensie Relus ter Beek de eerste Veteranenpassen uit aan een groep van elf veteranen. Twee van hen, Indiëveteraan Bert Kamerman (90) en Nieuw-Guineaveteraan Bert Bekkers (85), namen in augustus de vernieuwde Checkpoint in ontvangst. Ook veteranen zonder Veteranenpas ontvingen deze uitgave, met de oproep om vooral een Veteranenpas aan te vragen. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven. In enkele weken tijd kwamen er bij het Veteraneninstituut bijna 1500 aanvragen binnen. Meer over de veteranenpas: www.veteraneninstituut.nl/diensten/veteranenpas


Herdenken op 4 mei


Traditioneel herdenken we jaarlijks op de eerste zaterdag van september de ruim 6200 Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in het voormalig Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea zijn omgekomen. Dat doen we bij het Nationaal Indië-monument in het Herdenkingspark in Roermond. De 31e editie werd dit jaar georganiseerd door de Stichting Nationaal Indië- monument 1945–1962 (NIM). Ik mocht u tijdens deze herdenking vertegenwoor- digen en kijk terug op een mooie en waardige ceremonie. Nu heeft de NIM vorig jaar besloten de herdenking uit te breiden naar alle gevallen militairen tijdens de missies in Nederlands-Indië en die daarna. Hoewel het Veteranen Platform toejuicht dat er op vele


plaatsen en momenten in Nederland herdenkingen van veteranen plaatsvinden, erkent het VP maar één ‘Nationaal Monument’ en één ‘Nationale Herdenking’ voor gevallen veteranen in WO II, Indië en alle missies daarna. Dat is het Nationaal Monument op de Dam respectie- velijk de Nationale Herdenking in Amsterdam op 4 mei. Brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform


Het Veteranen Platform behartigt de belangen van de veteranen en de aangesloten organisaties. Meer informatie op: www.veteranenplatform.nl


De BOSS, ofwel de ‘Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers’. De vereniging telt ongeveer 1600 leden.


Bestaat sinds ... 14 januari 1946. De vereniging is opgericht vanwege het uitblijven van respect en maatschappelijke nazorg voor de gedemobiliseerde Stoters en uit Indië terugkerende Stoters direct na de Tweede Wereldoorlog.


Bijzonder … Belangrijk was dat de onderlinge steun en vriendschap, opgedaan bij het regiment, niet verloren mochten gaan. BOSS was de eerste vereniging die hulp organiseerde. Er werd onder meer gezorgd voor kledinggeld, arbeidsbemiddeling en hulp bij het beginnen van een eigen bedrijfje. De meest bijzondere activiteit was de bouw van 279 BOSS-woningen.


Jaarlijkse hoogtepunt ... Het eren en herdenken van alle gevallen Stoottroepers in Beneden-Leeuwen. En uiteraard de jaarlijkse Stotersborrels.


Te herkennen aan ... Het Stotersembleem! Kijk ook op www. stoottroepers.nl.


Berichten van het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76