search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Verhuur en wegenbelasting


Bij het artikel over het verhuren van de eigen camper in Kampeerauto 8-2012, is een belangrijk aspect niet vermeld: de gevolgen voor de we- genbelasting. Bij het aanvragen van het kwarttarief wordt de eigenaar gevraagd of de camper bedrijfsmatig wordt verhuurd. In dat geval geldt namelijk het halfjaartarief in plaats van het kwarttarief. De rechter heeft al meerdere keren uitgesproken dat verhuur door particulieren aan derden ook bedrijfsmatige verhuur is. Als de inspecteur achteraf vaststelt dat ten onrechte het kwarttarief is toegepast, kan hij een boete opleggen. Bij herhaald misbruik kan het kwarttarief worden geweigerd.


Ad Matla, Gorinchem Fietsen in Parijs


In Kampeerauto 9-2012 staat in een reisverhaal over Parijs dat fi etsen in deze stad geen ontspannende bezigheid is. Wij hebben drie jaar geleden op dezelfde camping gestaan als in dit artikel beschreven en hebben routes gereden die vermeld staan in het boekje Parijs per fi ets van Joke Radius. Dat is beslist een aanrader. De routes leiden door de mooiste delen van Parijs en gaan altijd over fi etspaden of taxibanen, waarop je ook mag fi etsen. Met dit boekje in de hand heeft de fi etser in Parijs niets te vrezen.


Martin en Betsy Wink, Nijeveen


Camperplaats Zwolle


Bij het artikel over de ijssculpturen in Kampeerauto 7-2012 staan drie camperplaatsen in de omgeving van Zwolle genoemd, waar bezoekers van het IJsbeeldenfestival in Zwolle kunnen overnachten. Er is echter al jaren een camperplaats in het centrum van Zwolle die het hele jaar open is. Aan de Turfmarkt kunnen campers voor het geldende parkeertarief maximaal 72 uur staan. Er zijn geen faciliteiten; daar moet Zwolle nodig iets aan doen. Wij hebben hier nog nooit gestaan, maar zien er geregeld campers staan, omdat we er vlakbij wonen. De sitecode op Campercontact.nl is 8622.


Jenny Duijf-Flobbe, Zwolle Kentekenbewijs


Tijdens mijn rondreis door veertien landen met mijn Dethleffs-camper op Renault Master, heb ik bij de grensovergang van Georgië naar Turkije grote problemen gehad met mijn kentekenbewijs. De douane vond het een probleem dat hier Dethleffs op staat en niet Renault. Ik vond dat hij eigenlijk wel gelijk had, maar dat zei ik natuurlijk niet. Ik heb hemel en aarde moeten bewegen voor de douane me na lang dralen en met tegenzin doorliet. Bij de overgang van Griekenland naar Albanië kreeg ik dezelfde opmerking, maar daar werd ik wel vrij snel doorgelaten. Ik had dit nog nooit eerder meegemaakt en dit jaar dus twee keer. En ben erg benieuwd of andere camperaars hier ook ervaring mee hebben.


Harrie Boin, Zeist


Ook de redactie wil graag weten of dit vaker gebeurt. Ook moeten praten als Brugman? Laat het weten via redactie@kampeerauto.nl.


CAMPERKIEKERARITEITEN


Rob de Groot trof deze grote tot camper omgebouwde bus aan in Nieuw-Zeeland. Omdat het land zelf geen bussenfabriek heeft, worden er volgens hem op grote schaal bussen uit Azië geïmporteerd. Deze worden dan omgebouwd tot camper en zoals dit exemplaar, van fraaie opvallende kleuren voorzien.


De andere foto betreft weliswaar een fabriekscamper, maar wel met een geheel eigen en toepasselijke beschildering. Henk Visscher kwam die tegen in de omgeving van Bergen in Noorwe- gen. De eigenaar maakt er in ieder geval mee duidelijk dat bergland- schappen zijn grote voorkeur hebben.


Ook een bijzondere camper gezien? Stuur een foto met nadere gegevens op naar redactie@kampeerauto.nl. Foto moet minimaal 300 dpi op afdrukformaat zijn, dus geen verkleind bestand.


NKC Kampeerauto nr. 2/2013 | 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84