This page contains a Flash digital edition of a book.
WEEK 26-27 29.06.2016 I NUMMER 836


T H I


T R T H E D T E E L


E U K K E E E S E E N E


C K D P I R T N E D E T S B A D J H O A D N D I


23 N J I L R E E H C S T A D J


R E M O Z M U G G E N B U L T H N E E T S E O T O T O F


41 L


Havendag Werkendam


J U N I HOOG RADIOACTIEF MATERIAAL OVER DE DUITSE WATEREN


Ontmanteling kerncentrale levert nieuwe vracht voor binnenvaart: kernafval


DÜSSELDORF Het Duitse energiebedrijf Energie Baden Württenberg (EnBW) bouwt een nieuwe aanlegplaats in Neckarwestheim aan de Neckar. Het wordt een bedrijfshaven om het afval van zijn kerncentrales per binnenschip af te voeren. Onlangs maakte het bedrijf bekend dat het nu ook de brandstofelementen van een andere kerncentrale (Obrigheim) per schip wil transporteren. Een primeur. Voor het eerst gaat dan het transport van hoogradioactief materiaal, verpakt in stalen Castor-vaten, per binnenschip. EnBW wacht nog op toestemming van het ministerie van Milieu en bestralingsbescherming.


JUDITH STALPERS


Bij de nieuwe ‘haven’ in Neckarsheim wordt nu 81 meter oever langs de Neckar tot een echte kade omgebouwd. Ook wordt de ondergrond van een bestaande toegang tot dit oeverstuk, van 28 meter lengte, zodanig verstevigd dat er zeer zware vracht over kan. Vrachtwagens kunnen dan direct het puin in de duwschuiten dumpen zonder dat een kraan nodig is. Dat is, volgens EnBW, veili- ger. De uitbater van de kerncentrale heeſt aangekondigd duweenheden in te zetten voor het puintransport. De bouwwerkzaamheden moeten midden 2017 gereed zijn. Ruim op tijd voor het afbraakpuin dat van Blok 1 in de cen- trale Neckarwestheim komt. De centrale werd in 2011, na een wetsverandering, abrupt stop gezet. Het ontmantelingswerk begint binnen- kort. In de eerste fasen daarvan komt echter nog geen puin vrij. EnBW heeſt voor binnen- vaarttransport gekozen omdat het terrein geen spooraansluiting heeſt. Het alternatief via wegtransport zou de regio zwaar belasten.


VUL HIER DE OVERGEBLEVEN LETTERS IN: :


om toestemming gevraagd voor dit transport. Het gaat om een primeur, omdat er tot nu toe geen hoogradioactief afval over de Duitse bin- nenwateren is vervoerd. De 342 opgeslagen brandstofelementen worden in vijſtien grote Castor-vaten verpakt. Elk hoogtechnologisch stalen Castor-vat heeſt een lengte van 6 meter en een doorsnee van 2,5 meter. Zo’n gevaar- goed-vat weegt 120 ton, en kost 1,5+ miljoen euro per stuk. Tot nu toe vervoerde Duitsland zijn Castor-vaten over het spoor, met een transfer op een vrachtwagen voor het laatste stuk op locatie.


Kerncentrale Neckarwestheim vanuit vogelperspectief, met aanduiding van de nieuwe aanlegkade voor schepen.


In de komende jaren moet 1,2 miljoen ton aan puin van het terrein worden verwijderd. Dat is het equivalent van pakweg 55.000 vrachtwa- genritten.


Hoogradioactief De haven komt nu ook voor een ander project van EnBW goed gelegen, zo blijkt uit de recen- te aankondiging van EnBW (21 juni). De kern- centrale in Obrigheim, zo’n honderd kilometer stroomafwaarts, kampt met plaatsgebrek. In Obrigheim wordt al sinds 2008 aan de ont- manteling van een oude reactor gewerkt. Men is nu aan het hartstuk gekomen, namelijk aan het reactorvat waarin de atoomsplitsing met behulp van de hoogradioactieve (hr) brand- stofelementen plaats vond. Dit vat is zelf ook


Foto EnBW


hoogradioactief gecontamineerd, en moet bij ontmanteling met grote voorzorgsmaat- regelen worden behandeld. Om plaats voor deze werkzaamheden te creëren wil EnBW de oude hr-brandstofelementen verhuizen. Die zijn nu in een groot bekken opgeslagen. EnBW wil ze naar de centrale Neckarsheim brengen want daar zou genoeg opslagruimte zijn. En, zo maakte EnBW op 21 juni bekend, daarvoor zou toch het transport per bin- nenschip via de nieuw aangelegde haven bij uitstek geschikt zijn. Deze verhuisactie zou de sloopwerkzaamheden in Obrigheim sneller doen verlopen dan bijvoorbeeld een nieuw ontsmettingsgebouw voor het kernvat te moeten bouwen. Het terrein in Obrigheim be- schikt ook over een aanlegkade. EnBW heeſt


Decontamineren EnBW wil de nieuwe haven in Neckarsheim voor nog een derde type vracht inzetten. Die komt uit de derde kerncentrale in Philipps- burg aan de Rijn ten zuiden van Karlsruhe. In die centrale staat eveneens sinds 2011 een reactorblok stil. En ook daar moet de ontman- teling nog beginnen. Het afval zal op locatie blijven, maar EnBW wil grote onderdelen, zo- als stoomgeneratoren en warmtewisselaars, in Neckarwestheim laten decontamineren. Dan moeten de delen weer terug naar Philip- psburg. Ook hier wil EnBW de vracht per schip laten plaatsvinden, wat dankzij de nieuwe ha- ven in Neckarwestheim mogelijk wordt. Ook bij deze vracht gaat het om radioactief afval, tenminste op de heenreis van Philippsburg naar Neckarwestheim.


Duitsland atoomvrij Duitsland heeſt na de kernramp in Fukushima (2011) besloten om al zijn kerncentrales te sluiten. Acht van de totaal 17 kernreactoren moesten meteen van het net gaan. De rest


Lees verder op pagina 3 J J


COMPLEET ELEKTRISCHE AANDRIJVING VOOR NIEUW SCHIP NEDCARGO


S I E H K J I


T N A K A V K S E A R N O E N I E T L V A I R L L


45


HAVENDAG WERKENDAM


O K R M I A Z O N N E B L O E M M A T D I P R P Z N L B E E


Havendag Werkendam


I W E P N V W S O T V R I N H E A F V G A A Z N I U T F U V R T D E


T C H T L J


E D A N S E N K R S C R Z ZOMERPUZZEL


L N N F


J M E S B B J O C M Z D I I N E A N E R A V A U K R H E L B A D P A K C P A B C M


zaterdag 2 JULI


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


T R


E U K S T O U E A E E G O K R U J R E M O Z D R S E U S E T N L N


S T R A N D H U I I


2016 L T O E R I S J


T R E M O Z G V A M E N N I E D N A W O E O E T Z A R


Propeller Service & Repair Tel: 0418 - 57 12 00 www.vanvoordencastings.nl


Propeller Service & Repair Tel: 0418 - 57 12 00 www.vanvoordencastings.nl


S T A Z L Z L O R V M E I T N A K A V R E M O Z E


R S M T E N N V A K A N T I U H E


L K O K O S N O T E N I I


E L I


E A E E I


L E F D E R L T


I


S L M A N


J B G K S P D O I V S D


Z D I N K M E E A E E N


vooruitgang door ��n�va��� UNDER CONTROL


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


dbhdiesel.com T. 088 0040484


YOUR SHIP UNDER CONTROL


DIESEL MARINE SERVICES B L U E P O W E R


omvormers, acculaders combinaties


VOORTVAREND VERZEKERD


Tel.: 0182-387522 info@nstbv.nl www.nstbv.nl


EEN HERMOTORISERING OF EEN (MOTOR)REPARATIE GROOT OF KLEIN DAN MOET JE BIJ


DIESEL MARINE SERVICES EOC zeker op het water! T. 088 6699500 | eoc.nl ZIJN Uw cummins dealer


met o.a.


info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


Frankepad 1 - 3341LV Hendrik Ido Ambacht


Tel. 078 - 6813127 Fax 078 - 6812025 info@koedood.nl www.koedood.nl


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


BEREIK- BAAR


24/7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60