This page contains a Flash digital edition of a book.
PÄÄKIRJOITUS


LIIKENNE


Julkaisija Liikenneturva Sitratie 7, 00420 Helsinki Puh. 020 7282 300, faksi 020 7282 303 s-posti: etunimi.sukunimi@ liikenneturva.fi www.liikenneturva.fi


Päätoimittaja Matti Järvinen


Toimitussihteeri Kare Ojaniemi


Toimituskunta Matti Järvinen, Kare Ojaniemi, Pasi Anteroinen, Tuula Taskinen, Kaisa Hara, Sirpa Rajalin, Antero Lammi, Lena von Knorring, Tuija Holttinen


Toimitus


Liikenneturva ja Legendium Oy Taitto


Legendium Oy / Pauliina Sjöholm Melkonkatu 28 D, 00210 Helsinki Puh. (09) 6824 420


Kansi Kuva: Pauliina Sjöholm


Tilaukset, peruutukset ja osoitteenmuutokset Liikenneturva Tarja Hämäläinen PL 29, 00421 Helsinki Faksi 020 7282 303 s-posti: tarja.hamalainen@ liikenneturva.fi


Painatus SP-Paino Oy


Jakelu


Suomen Posti Oy PL 6, 00011 Posti Puh. 020 4517 188 faksi 020 4517 578


ISSN 0355-6689 58. vsk. Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen


Turvallisuuden puolestapuhujat VILKKU


Liikenneturva haastoi viime kunnallisvaaleissa ehdokkaita esittämään äänestäjien arvioitavaksi heidän omia ajatuksiaan turvallisen liikkumisen parantamisesta kunnissa. Nyt haastoimme puolueiden eduskuntaryhmät kerto- maan näkemyksiään valtakunnan liikennepolitiikasta. Tulevalla vaalikaudella on edessä lukuisia tieliikenteen ratkaisuja, joissa turvallisuuden näkökulma


tarvitsee puolestapuhujia. Eduskuntaryhmissä on varsin yhtäläinen käsitys siitä, että tieliikenteen turvallisuutta ei


paranneta käden käänteessä yksittäisillä tempuilla. Toisaalta politiikan tantereilla keskustelua käydään yleensä yksittäisistä asioista, sillä sellaisina äänestäjät ne yleensä kokevat. Eduskuntaan tulisikin saada lisää sellaisia edustajia, joilla on kokonaisnäkemys liikennejärjestelmän turvalli- suudesta ja kyky keskustella yksittäisistä kysymyksistä kokonaisuus mielessään. Silloin puhtaiden turvallisuusaiheiden kuten promillerajojen, valvonnan ja tienpidon ohella keskustelu laajenisi niitäkin tärkeämpiin asioihin kuten maankäyttöön, kaavoitukseen ja joukkoliikenteen kehittämi- seen. Tämä liikenneturvallisuuden pienten ja isojen asioiden kimppakyyti nostaisi turvallisuus- työn poliittista arvostusta. Haastattelu osoitti, että tieliikenteen kipupisteet ovat hyvin päättäjiemme tiedossa. Ratti-


juopumuksen vastustamisessa on tapahtumassa selvä asennemuutos promillerajan alentamisen vastustamisesta monipuolisten torjuntakeinojen käyttöön. Siltana tässä toimii alko- lukko. Myönteistä on myös se, että torjunnan keinoksi tarjottiin alkoholipoliittisia aseita kuten alkoholin hinnan korotuksia. Virhepistejärjestelmän saaminen on monen eduskuntapuolueen toivelistalla.


Ajatukset sen rakenteesta vaativat vielä selkeyttämistä. Julkisuuden keskus- telussa on ollut aistittavissa halu rakentaa järjestelmä, joka sallisi nykyistä useamman rikkeen. Liikenneturvan mielestä uudistus on perusteltu vain, jos se takaa läpinäkyvän ja kaikille autoilijoille tasapuolisen seuraamus- menettelyn. Nykyistä rangaistustasoa se ei saa lieventää. Eduskuntapuolueiden toive kokonaisvaltaisesta turvallisuus-


työstä tieliikenteessä konkretisoituu valtakunnallisessa liikenne- turvallisuussuunnitelmassa. Sen toteuttaminen edellyttää resursseja, joista kansanedustajat ensi vaalikaudellakin päättävät. Ryhmien haastattelu osoitti, että niillä on tietämys ongelmista ja ratkaisu- vaihtoehdoista. Tarvitaan vain lujaa tahtoa toteuttaa ratkaisut.


MATTI JÄRVINEN TOIMITUSJOHTAJA


LIIKENNETURVA 1 | 2011 LIIKENNEVILKKU 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32