This page contains a Flash digital edition of a book.
dan nog, elke tunnel is anders. En dan heb je dus nog het dynamische gedrag van software.”


       “Er is nauwelijks meer gedoe met tunnels. Recente nieu- we tunnels zijn ook op tijd opgeleverd, zoals de Koning Willem-Alexandertunnel in de A2 bij Maastricht en de Ketheltunnel in de A4 bij Delft. Dit is een gevolg van dat we steeds meer zijn ingewerkt in het toepassen van de Landelijke Tunnel Standaard.”


             “Er is nu in geheel deze branche vooral krapte in de ca- paciteit van gekwalifi ceerde IT’ers en systeemarchitec- ten. We zouden ook nog wat meer ervaring moeten op- doen in de projectbeheersing van informatietechnologie. Zo willen we in overleg met de veiligheidsbeambte meer issues en omstandigheden naar de voorkant van projec- ten halen, zodat we minder te maken krijgen met dyna- mische omstandigheden. Dus niet te snel met de bouw beginnen en sommige lastige dingen naar achteren schuiven. Dat willen we niet meer. Lastige discussies die- nen aan het begin van projecten gevoerd te worden. Een verdere logische stap is om behalve de functionele stan- daardisatie ook technisch te standaardiseren.”


         “Het beheer van de rijkstunnels ligt bij de regionale dien- sten van Rijkswaterstaat. Zij zijn in de tunnelwet ook aan- gemerkt als tunnelbeheerders. Ze zijn verantwoordelijk voor het opleiden en trainen van medewerkers, calami- teitenbestrijding, instandhouding, het registreren van in- cidenten, de operationele tunnelprocessen en volgens de wet moeten ze ook regelmatig oefeningen houden met de verschillende hulpdiensten. Kortom, ze zijn eindver- antwoordelijk voor een tunnel. Daarnaast moeten ze ook met elkaar op één lijn zitten. De kaders daarvoor zijn aan- gereikt in de Landelijke Tunnel Standaard.”


                  “Een tijdje geleden kwamen er signalen dat het beton- mengsel dat is toegepast in tunnels die zijn opgeleverd vanaf 2008 zich in de praktijk wat anders gedraagt. Daar- op zijn nieuwe tests gedaan met de RWS brandcurve voor extreme branden. Wat blijkt, het betonmengsel is in het geval van een extreem grote brand minder brandwe- rend dan we zouden willen. De tunnels zijn veilig, maar er moeten maatregelen getroffen worden zodat deze tun- nels weer aan de eisen voldoen. Deze eisen zijn immers gekoppeld aan vergunningen. De huidige stand van za- ken is inmiddels aan de Kamer en de betreffende bur- gemeesters gemeld. Op dit moment zijn maatregelen in voorbereiding om de tunnels weer op het goede peil te krijgen. En uiteraard om het betonmengsel te verbeteren. Want zoals gezegd: veiligheid is van cruciaal belang in tunnels.”


Prolock Delta Dichtscherm


Innovatieve en duurzame bescherming tegen kwelwater en piping


Duurzaam Lange levensduur > 100 jaar


Milieuverantwoord 100% gerecycled en recyclebaar


Snel en eenvoudig te monteren Lichtgewicht en symmetrisch


Unieke slotafdichting Een minimaal lekdebiet


Profextru Productie B.V. Bruchterweg 88


+31 (0) 523 654 010 / info@prolock.nl www.prolock.nl


7772 BJ Hardenberg Nr.4 - 2018 OTAR


O Nr.4 - 2018TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56