This page contains a Flash digital edition of a book.
past om visuele aanpassingsproblemen te voorkomen. Bovendien is het voor tunnels met een hoge verkeersdicht- heid belangrijk om oplossingen te kie- zen waarbij weinig onderhoud nodig is om de frequentie van tunnelsluitingen te verminderen.


Partners Schréder B.V. en Phoenix Con- tact B.V. bieden kant-en-klare verlich- tingsoplossingen aan die via het tun- nel-netwerk in een besturingssysteem kunnen worden geïntegreerd. Aan de besturing en bewaking van de LFV (Lo- gische Functie Vervuller)-verlichting wordt een grote verscheidenheid aan ei- sen gesteld. Om de verlichting tijdens gevaarlijke situaties en tijdens storingen veilig te kunnen bedienen kan het au- tomatiseringssysteem redundant uitge- voerd worden.


De LED-armaturen kunnen direct of door middel van zogenaamde driver- boxen worden aangestuurd. Deze dri- ver-boxen kunnen in de tunnel zelf, of in het middentunnelkanaal worden ge- installeerd. “Een betrouwbare werking van de verlichting en het reddingssys- teem in tunnels zijn essentieel. De in- telligente aansturing van Phoenix Con- tact B.V. maakt het verschil bij LFV verlichting. De aansturing draagt posi- tief bij aan de duurzaamheid, beschik- baarheid en inbedrijfstelling en is daar- naast onderhoudsvriendelijk”, aldus Tejo Roelofs, Industry Manager Infra. De exacte positie van de armaturen, de dri- ver-boxen en besturingskasten worden


gedefinieerd op basis van een licht- en tunnel-ontwerp. De eigenlijke besturing van de verbindingselektronica Lumga- te en de led-drivers zijn in verschillende scenario’s te definiëren. Bovendien zijn er speciale scenario’s vastgelegd die bij situaties, bijvoorbeeld bij een noodge- val of een gevaarlijke situatie, met een hogere prioriteit worden toegepast. Er wordt zo veel licht geproduceerd als op dat moment nodig is, wat een positief effect op de energiekosten heeft.


Testen Vanzelfsprekend voldoen de oplossing- en van Schréder en Phoenix Contact B.V. aan de richtlijnen die gelden voor wegen en tunnels. De producten zijn onderworpen aan een grote verschei- denheid aan testen, waaronder corro- sietesten, brandtesten, dichtheidstes- ten, vibratie- en windtesten, om er zeker van te zijn dat ze de zware omstandig- heden in tunnels kunnen weerstaan.


Gedurende het project worden er ver- schillende afnametesten uitgevoerd, die zijn op te delen in fabriekstesten (FAT) en on-site testen (SAT en iSAT). Tijdens de SAT en de eventuele iSAT wordt de verlichtingsoplossing op locatie getest, waarbij naast de verlichtingsinstallatie ook de communicatie met de bovenlig- gende systemen wordt gecontroleerd. John van der Vlies concludeert dat deze projectmatige aanpak zijn vruchten af- werpt, “Door van A tot Z betrokken te zijn bij het project, zijn we in staat een op maat gemaakte oplossing te bieden met als eindresultaat een veilig en duur- zaam verlichte tunnel voor een aange- name en vlotte doorstroom.”


Meer informatie:


www.schreder.nl www.phoenixcontact.nl


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56