This page contains a Flash digital edition of a book.
alles gebeuren. Franc Fouchier: “Je kunt onverwachte situaties simuleren, meer- dere dingen tegelijk laten gebeuren, wat je maar wilt. Op die manier kun je al in een heel vroeg stadium ontwerpfouten detecteren en voorkomen dat die mee- gaan in de fysieke bouw. En het gaat niet altijd om fouten; soms ook om an- dere verwachtingen, bijvoorbeeld van de volgorde van uit te voeren acties van een TTI.”


Voorafgaand aan de (vaak onomkeer- bare) realisatie, helpt de visualisatie bij de validatie van de praktische inrichting van de tunnel. Voldoen vlucht- en aan- valsplannen aan de verwachtingen van alle stakeholders? Bij de plaatsbepaling van installaties is bijvoorbeeld zichtbaar of apparatuur elkaar niet in de weg zit en of camera’s vrij zicht hebben. Bij si- mulaties van vervanging is de uitvoer- baarheid inzichtelijk; levert de afmeting van apparatuur geen problemen op in de transportwegen bijvoorbeeld?


Validatie is maatwerk De TTI wordt op maat gevisualiseerd, inclusief het bedieningspaneel dat de wegverkeersleider voor zich heeft. Daar- na kan in een serious game-omgeving


Virtuele Tunneltrainer Ook in en na het realisatietraject heeft deze VR-technologie toepassingen. Soltegro en Covalent hebben de Virtu- ele Tunneltrainer ontwikkeld voor oplei- ding en training van wegverkeersleiders. Ook Rijkswaterstaat zet deze simula- toren in, om te voorkomen dat tunnels fysiek afgesloten moeten worden. De wegverkeersleider heeft het bedienings-


scherm voor zich dat hij in het echt ook ziet, en dat vanzelfsprekend voldoet aan de landelijke tunnelstandaard. Van- uit een BIM-model (Building Information Modelling) worden realistische 3D beel- den gegenereerd en in een game engi- ne geladen. De verkeersleider ziet dus ook de tunnel. Op een virtuele werkplek kan hij alle handelingen doen voor het aansturen van de TTI. De scenario’s in de Tunneltrainer variëren van het instel- len van onderhoudsmaatregelen tot het reageren op een botsing met brand tot gevolg. Franc Fouchier: “Met het sys- teem is de training levensecht, en kan het handelen van de wegverkeersleider naderhand geanalyseerd en geëvalu- eerd worden. In de toekomst verwach- ten we deze technologie ook te kunnen inzetten voor rampenoefeningen met hulpdiensten. De communicatie met de hulpdiensten wordt in het systeem al nagebootst.” Jan-Martijn Teeuw: “Uiteindelijk moet er ook in de reële omgeving worden ge- test en getraind. Maar het is natuurlijk veel beter om eerst virtuele oefeningen te doen. Dan zijn de vermijdbare pro- blemen al opgelost voordat je de tunnel een keer afsluit. Met onze VR-technolo- gie gaat het ontwerpen en beheren van TTI’s echt een nieuw tijdperk in.”


Meer informatie: www.soltegro.nl


De vluchtgang virtueel nagebouwd. Nr.4 - 2018 OTAR


O Nr.4 - 2018TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56