This page contains a Flash digital edition of a book.
GIS  BIM


‘      ’


De werelden van geografische informatie (GIS) en Building Information Modelling (BIM) hebben elkaar steeds meer nodig om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Hoe ver staat de integratie?


de resulterende set data ga je vervol- gens ontwerpen. Ergens in dat traject in de BIM-wereld wil je misschien alsnog een snelle inspectie doen: hoe ligt het er nu precies bij? En na oplevering breng je je elektronische opleverdossier terug naar je GIS-omgeving, waar je een mo- del van de werkelijkheid maakt om as- setmanagement mee uit te kunnen voe- ren.” Kortom: GIS informeert BIM, en BIM voedt GIS.


BIM model First Rotterdam “U


itdagingen op gebied van bevolkingsgroei, klimaat en energie geven grote


druk op allerlei voorzieningen”, schetst Frank de Zoeten, business developer bij Esri Nederland. “Omgeving speelt in dat verhaal een belangrijke rol. Capaciteits- vraagstukken los je niet als een stukje op, maar in een groter geheel. Of je nu een gebouw neerzet of een rotonde: al- les gebeurt in een bepaalde context. Je ontwerpt niet op een witte vlek.”


Holistische aanpak Engineering is een vak apart, maar vindt 46 Nr.4 - 2018 OTAR


plaats in de context van omgeving. Hoe kan GIS daarbij helpen? Het reduce- ren van onzekerheid is volgens De Zoe- ten iets dat kaarten kunnen realiseren. “Je wilt niet onverwacht een blindgan- ger in de grond tegenkomen die je hele bouw tegenhoudt.” Hij noemt ook de vi- sualiserende kracht van de kaart. “Wat zit waar, en wat stelt het voor? Met de kaart kun je monitoren en analyseren.”


Esri ziet een holistische aanpak voor zich als het gaat om de ontmoeting tus- sen GIS en BIM. De Zoeten: “In de GIS- wereld doe je je ‘masterplanning’. Met


Samenwerking met Autodesk “We hebben al veel mogelijkheden”, zegt De Zoeten, “maar we vinden het nog niet genoeg. Gezien de genoemde grote opgaves zullen dingen effi ciënter moeten. Simpeler workfl ows, obstakels wegnemen.” Esri wil dit realiseren door samenwerkingen aan te gaan met ande- re partijen die in dezelfde sectoren ope- reren. “Daarom is er op 15 november 2017 een samenwerking aangekondigd tussen BIM-softwareleverancier Auto- desk en Esri. We steken de koppen bij elkaar, als partijen in hetzelfde ecosys- teem met ieder z’n eigen sterktes.”


Een belangrijk aandachtspunt is het aanhouden van standaarden, stelt De


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56