This page contains a Flash digital edition of a book.
Uitzicht groothandelsgebouw na plaatsing BIM-model


Zoeten. “Bij BIM speelt 3D een belang- rijke rol, dus kunnen we kijken wat we daarin kunnen bereiken. Denk bijvoor- beeld aan de I3S-standaard, waar je al- lerlei soorten 3D-data in kunt stoppen om zo de gebruiker en burger mee te kunnen nemen in wat je aan het doen bent. Je kunt zo bouwwerken in be- staande omgevingen plaatsen en er-


mee analyseren.” Data moeten daarvoor goed onder controle gehouden wor- den, benadrukt hij. “Esri draagt daar een steentje aan bij door middel van gene- rieke services. En door portaaltechnolo- gie kun je als bedrijf je eigen ‘kast met tekeningen’ maken.” Ook het kunnen uitwisselen van een ruim scala aan ver- schillende bestanden is belangrijk.


Hoe de werelden van GIS en BIM el- kaar kunnen aanvullen en versterken, il- lustreert De Zoeten met de combinatie die gemaakt is van de slogans van Au- todesk en Esri: ‘Make Anything with the Science of Where’.


Meer informatie:


www.esri.nl/assetmanagement Nr.4 - 2018 OTAR


O Nr.4 - 2018TAR 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56