This page contains a Flash digital edition of a book.
Virtuele tunnel Visualisatie virtuele tunnel


Vragen over onderhoud en veiligheid beant- woorden in een virtuele omgeving? Verkeerlei- ders opleiden of ontwerpvarianten testen nog voordat de tunnelsoftware klaar is? Covalent ontwikkelde de tunneltrainer, een virtuele om- geving waarin menselijk gedrag en verkeer in een tunnel nagebootst worden.


Het realiseren en onderhouden van tunnels is een kostbare aangelegenheid. Niet in de laatste plaats omdat er veel par- tijen betrokken zijn. Het afstemmen van informatie is cruciaal, maar in de vaak multidisciplinaire teams is dat niet eenvou- dig. Men heeft, over en weer, een vaag begrip van de inhoud. Vraagstukken over bijvoorbeeld onderhoud of veiligheid zijn lastig te beantwoorden, zowel in de ontwerpfase als bij inge- bruikname.


Covalent ontwikkelde samen met Soltegro een virtuele tun- nel, een kopie van de fysieke tunnel en daarom ook wel tun- neltweeling genoemd. Diderick Oerlemans, partner Covalent: “In deze interactieve virtuele omgeving kunnen vragen beant- woord worden, zonder in de fysieke tunnel maatregelen te hoeven nemen of deze zelfs helemaal te moeten afsluiten. Bo- vendien biedt het systeem in de ontwerpfase de bouwstenen om het testproces concreet in te vullen. Door informatie visu- eel te kunnen tonen, maakt dit de situatie voor alle betrokken partijen beter begrijpelijk.”


Tunneltrainer De tunneltrainer bootst de werking van de technische syste- men in een tunnel na. Dit gebeurt in een virtuele omgeving, waarin verschillende scenario’s gesimuleerd kunnen worden. Denk aan brand in de tunnel of een aanrijding. Het systeem werkt met realistische 3D beelden die vanuit een BIM model gegenereerd worden. Oerlemans: “In de virtuele omgeving die hierdoor ontstaat, is het mogelijk om vrij door een tunnel te bewegen en handelingen te verrichten. Denk bijvoorbeeld aan


MMI


het openen van hulppostkasten en uitnemen van brandblus- sers.” Ook het omgaan met calamiteiten, de communicatie met hulpdiensten en bijvoorbeeld het afsluiten van rijstroken wordt nagebootst.


Opleiden wegverkeersleiders De tunneltrainer wordt door Rijkswaterstaat ingezet voor het opleiden en trainen van wegverkeersleiders. Het systeem vol- doet volledig aan de Landelijke Tunnelstandaard. Verkeerlei- ders oefenen in de virtuele omgeving met het aansturen en bedienen van de tunneltechnische installaties. “Ook hier voor- komt het inzetten van simulatoren voor trainingen dat tun- nels fysiek afgesloten moeten worden. Bovendien kunnen de wegverkeersleiders opgeleid worden, onafhankelijk van tijd en plaats. Men is niet meer afhankelijk van het moment waarop de tunnelsoftware gereed is,“ zegt Oerlemans.


Testen in de ontwerpfase De virtuele tunnel kan ook ingezet worden in de ontwerpfase van een tunnel, bijvoorbeeld om ontwerpvarianten te toetsen, te testen en gegevens te analyseren. Denk aan het doorreke- nen van faalkansbomen en veiligheidsfuncties, maar ook file- en capaciteitsberekeningen. Het voordeel hiervan is dat aan- passingen direct doorgevoerd kunnen worden in het ontwerp. Dat is aanzienlijk goedkoper dan achteraf een reeds gebouwd tunnelbesturingssysteem aanpassen.


Meer informatie: www.covalent.nl Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56