This page contains a Flash digital edition of a book.



      


Er is een vliegende start gemaakt met het verminderen van hin- der bij tunnelnieuwbouw- en -renovatieprojecten. De ambities die vorig jaar werden uitgesproken in de langetermijnvisie op tunnels, hebben via het tunnelprogramma van het COB hun weg gevonden naar de praktijk. De komende jaren werken nieuw- bouw- en renovatieprojecten samen in (tot nu toe) acht COB- projecten.


M 26 Nr.4 - 2018 OTAR


inder hinder is een van de speerpunten die volgen uit de langetermijnvisie op tun-


nels die eind 2016 werd gepresenteerd. Uitgangspunt in de overweging was het feit dat tunnelprojecten – nieuwbouw en renovatie – vrijwel zonder uitzondering in druk en complex stedelijk gebied lig- gen. In de Randstad, waar het inwoner- aantal het komende decennium ook nog eens met bijna een miljoen zal groeien, zijn afsluitingen en stremmingen niet al- leen lastig en kostbaar, maar ook po- tentieel ontwrichtend. Dat geldt voor de hele levenscyclus van een tunnel. Aan- leg en renovatie zijn tijdelijk. Assetma-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56