This page contains a Flash digital edition of a book.
    


De Willemsbrug, die het centrum van Rotterdam verbindt met het Noordereiland, is voorzien van een nieuw conserveringssys- teem. Venko is het trotse bedrijf dat dit project in ruim een jaar duurzaam uitvoerde; de nieuw geconserveerde brug werd ge- opend op 15 juni j.l.


D


e stalen tuibrug, hangend aan twee imposante pylonen van 50 meter hoog, overspant de


Nieuwe Maas. In 1981 werd de oor- spronkelijke Willemsbrug vervangen door een modernere, bredere brug om in te spelen op de toename van het stadsverkeer. De Willemsbrug heeft aan weerszijden een veilige route voor voet- gangers en fietsers. Deze blikvanger van Rotterdam werd in 1983 bekroond met de Nationale Staalprijs.


Er zijn maar een paar bedrijven die zo’n conserveringsproject helemaal in eigen beheer kunnen ontwikkelen en uitvoe-


16 Nr.4 - 2018 OTAR


ren, zodat de opdrachtgever één aan- spreekpunt heeft. De performance van prijsstelling en planontwikkeling zijn doorslaggevend bij de gunning. Venko verwierf met haar plan van aanpak in 2016 de opdracht.


Aansprekend “Venko voert vaker grote en dynami- sche conserveringsprojecten uit. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud aan olieplatforms op zee, of wat te denken van immense kraanschepen. Maar dit conserveringsproject spreekt natuur- lijk enorm aan”, zegt projectleider Ri-


chard Schonewille van Venko. “De Wil- lemsbrug is één van de beeldbepalende objecten in het hart van Rotterdam, en dus ook in onze Outdoor Portfolio: het conserveren van onder andere de Del- tawerken, schepen, gaslocaties, indus- triële locaties, hoogspanningsmasten en bruggen.”


Omgevingseisen Bij een project in een stadshart wor- den stringente omgevingseisen gesteld. Vanzelfsprekend gelden die ten aanzien van veiligheid en verkeer, maar boven- dien is een voorwaarde dat geluidsover- last voor omwonenden tot een minimum wordt beperkt. Het steigerwerk was daarom voorzien van extra geluidwe- rende krimpfolie. Er is gebruik gemaakt van elektrische compressoren in plaats van de traditionele dieselcompressoren. Alle apparatuur, waaronder de grit-recy- clinginstallatie waarmee straalgrit zes tot acht keer wordt hergebruikt, stond opgesteld achter de door geluidweren- de krimpolie ingepakte pylonen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56