This page contains a Flash digital edition of a book.
 


 


Bruggen  Sluizen 


Dertien beweegbare bruggen en elf sluizen in de provincie Fle- voland krijgen de komende jaren een flinke opknapbeurt. “Vijf- enzeventig jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering niet langer kan wachten”, aldus projectmanager Bart Jansen van de Provincie. De combinatie Croonwolter&dros en Hollandia Services voert de werkzaamhe- den uit. Er is veel aandacht voor hinder en risico’s.


S


inds 1986 vallen de vierentwintig bruggen en sluizen, gebundeld op zestien locaties in twee polders, onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Flevoland. Problemen met de elektrische installaties en mechanische onderdelen zorgden afgelopen jaren voor de nodige storingen en stremmin- gen. Bart Jansen: “Willen we Flevoland bereikbaar en veilig houden, dan moet er nu groot onderhoud plaatsvinden. We moderniseren en vervangen de be- dienings- en besturingssystemen, stan- daardiseren de bediening op afstand,


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 41


Foto: Fotostudio van Wierd


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56