This page contains a Flash digital edition of a book.
Duiken   kwaliteit  veiligheid


Nederland telt ruim dertig duikbedrijven, een kleine sector die vertegenwoordigd wordt door de Nederlandse Associatie van Duikondernemingen (NADO). Kwaliteit en veiligheid zijn be- langrijke pijlers onder het beleid van de NADO. Veilig duiken is echter niet alleen een verantwoordelijkheid van de duikindus- trie. “Opdrachtgevers kunnen een belangrijke rol spelen in het naleven van wet- en regelgeving. Dan moeten ze niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten qua veiligheid”, aldus NADO-voorzitter Leo Lagarde. Tekst: Wilma Schreiber


48 Nr.4 - 2018 OTAR D


e brancheorganisatie telt 29 le- den en maakte zich de afgelo- pen jaren hard voor arboduik-


wetgeving en is nauw betrokken bij het opleidingsinstituut voor de duikindus- trie. Negentig procent van de leden is inmiddels ISO 9000-gecertificeerd. Zij conformeren zich aan de doelstellin- gen van de NADO: overdracht van ken- nis, houden aan wet- en regelgeving, en het optimaliseren van veiligheid en kwa- liteit. NADO-leden zijn werkzaam in de offshore (olie- en gaswinning), inshore (havens en civiele onderwaterbouw), de berging en bij de aanleg van windmo- lenparken in zee. Al deze disciplines zijn vertegenwoordigd binnen het bestuur. “De belangrijkste reden voor oprichting


Foto: DISA International


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56