This page contains a Flash digital edition of a book.
Steigerconstructie Richard Schonewille: “De steigercon- structie was cruciaal om het project uit te kunnen voeren binnen het raamwerk van eisen ten aanzien van uitvoering, hinderreductie, veiligheid en ergonomie. De zware basisconstructie, waarop de steiger rondom de pylon steunt, is na het werk aan de zijde bij het Noorder- eiland gedemonteerd in vier delen. Een kraan bracht ze naar de volgende pylon bij de rechter Maasoever. Dat gebeur- de halverwege juni 2017, gedurende 9 nachten. Daarna is het steigerwerk weer opgebouwd, inclusief de geluidsweren- de krimpfolie, en begon de conservering van de tweede pylon.”


Brugverkeer


Een zeer belangrijke voorwaarde was dat het weg- en scheepvaartverkeer geen oponthoud ondervond door het conserveringswerk aan de Willemsbrug. Dat moest dag en nacht door kunnen stromen; er is dan dus zeer beperkt is tijd voor stremmingen. Dat is alleen ge- beurd in de genoemde nachten waar- in de steigers werden opgebouwd en afgebroken rondom de pylonen. Die stremming gold dan alleen tussen 22.00 uur en 06.00 uur, en uitsluitend voor au- toverkeer. Voetgangers en fietsers kon- den de Willemsbrug gewoon veilig blij- ven gebruiken.


Scheepvaart De onderkant van de brug en de bin- nenzijde van de pylonen zijn minder in- tensief behandeld. Ze zijn gereinigd en alleen plaatselijk bijgewerkt. Leuningen, tuikappen en inspectiewagen zijn plaat- selijk bijgewerkt en geheel overlaagd met een polisiloxaan eindlaag. Hierbij is gebruik gemaakt van een verrijdba- re constructie, die onder de brug hing.


Als extra veiligheid hing er een fijnmazig vangnet onder de constructie. Scheep- vaart was alleen onder de directe werk- plek gestremd. Het scheepvaartgelei- dingssysteem hield hier toezicht op, maar Venko had zelf ook een informatie- systeem voor de schippers.


Meer informatie: www.venko.nl


De Willemsbrug is na het reinigings- en conserveringswerk weer fit for the future, voor de komende 35 jaar.


Conserveringssysteem pylons • grit stralen reinigingsvorm SA3 • thermisch aanbrengen van een zink/aluminium legering laagdikte van 125 μm • spuiten twee componenten epoxy primerlaag van 40 tot 60 μm • spuiten twee componenten epoxy tussenlaag van 75 tot 100 μm • spuiten polysiloxaan rode eindlaag RAL 3003 van 125 μm


Tijdsverloop van de conserveringswerkzaamheden • totale uitvoeringsduur minder dan anderhalf jaar (eind januari 2017 t/m met mei 2018) • steiger opbouwen per pylon circa vier weken • stralen per pylon circa vier weken, aanbrengen coating circa twaalf weken • personele bezetting met wisselende ploeg van zes tot vijftien man


Venko: verduurzaming op land en zee Venko, A BrandSafway Company, is gespecialiseerd in het onderhoud van coatings op metaal- constructies. Naast infrastructurele en civiele projecten is de organisatie ook gespecialiseerd in offshore toepassingen en industrieel onderhoud. Venko, opgericht in 1975, heeft in het hoogsei- zoen circa 500 specialisten aan het werk op het gebied van oppervlaktevoorbereiding en coating- applicaties. Venko heeft vestigingen in Nederland en Groot-Brittannië en behoort tot de Brand Energy & Infrastructure Services organisatie in Europa. Het bedrijf is sinds januari 2018 onder- deel van de Amerikaanse multinational Brand Industrial Services, Inc. (BrandSafway). Deze orga- nisatie is actief in 30 landen, met 32.000 werknemers in meer dan 350 locaties en is de marktlei- der op het gebied van access, isolatie en coatings.


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 17


Foto: Levien Willemse


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56