This page contains a Flash digital edition of a book.
”Iso kysymys kuuluu, miten innovaatiot saadaan markkinoi- tua”, Haltin toimi- tusjohtaja Martti Kellokumpu sanoo. Takissa on lämmön- säätelyä parantavia irrotettavia paneeleja.


”Meidän ei tarvitse todistaa, että vaatteet ovat talveen sopivia.” Martti Kellokumpu


la on jo kilpailijoita. Monesti keksin- nön hyvyyden huomaa vasta, kun se jo menestyy. ”Meidän pitää osata ennakoida


asioita ja rahoittaa ideoita, joilla on mahdollisuus pärjätä. Helppoa se ei ole”, sanoo liiketoiminnan kehittämis- päällikkö Timo Nieminen Keksintö- säätiöstä. Keksintösäätiön Tuoteväylä-pal-


veluun tuli viime vuonna 4 000 ideaa. Seulontojen jälkeen säätiö rahoitti 250:tä, ja uusia yrityksiä ja lisensointi- sopimuksia syntyi runsaat 80. Muuta- ma keksinnöistä liittyi talveen, erilai- sia lumenpudottimia ideoitiin monta. ”Runsasluminen talvi näkyi piik-


kinä.” Patenttejakin lumi ja jää ovat poiki- neet paljon, lumiauroista aina iglunra-


50 2/2012


kennusjärjestelmään asti. Vaikka Suo- messa patentteja haetaan paljon, moni jää hyödyntämättä kaupallisesti.


Kasvua talouteen


Timo Niemisen mukaan hyvän kek- sinnön tunnusmerkki on sekin, et- tä tekijä hyötyy siitä taloudellisesti, elleivät oikeudet lain mukaan kuulu hänen työnantajalleen. Keksijä pystyy perustamaan ideansa varaan yrityk- sen, lisensoimaan sen tai myymään oikeudet. Viime vuosien sananmukaisesti


valo voimaisimpia talvikeksintöjä ovat paljon julkisuutta saaneet Valkee- kirkasvalokuulokkeet, joiden taivalta markkinoille Keksintösäätiö tuki. ”Että laitettaisiin perinteinen kir-


kasvalolamppu korvaan. Ajatus mur- si kaikki vanhat kaavat”, Nieminen toteaa. Nieminen huomauttaa, että ni-


menomaan Suomessa on runsaas- ti talveen liittyvää osaamista, josta saattaa löytyä lisää kasvua talouteen. ”Kirkasvalokuulokkeiden kaltai-


nen keksintö tehdään todennäköi- semmin Oulussa kuin Kalifornian Piilaaksossa.”


Suomalaisuus vakuuttaa


Suomalaisuus on valtti myös tekni- siä urheilu- ja vapaa-ajan vaatteita val- mistavalle Haltille. Sen tärkeimmät vientimaat ovat Keski-Euroopassa. Siellä tuotteen uskottavuutta lisää se, että se tulee Suomesta. ”Meidän ei tarvitse todistaa, että


vaatteet ovat talveen sopivia”, Haltin tuotteista ja suunnittelusta vastaava johtajaMartti Kellokumpu toteaa. Yrityksen oma tiimi kehittää uusia


innovaatioita yhdessä suomalaisurhei- lijoiden kanssa. Tällä hetkellä tunne-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68