This page contains a Flash digital edition of a book.
VAIKUTTAJA kauppapolitiikka


EK:n kauppapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Kari Hietanen muistuttaa, että vaikeana aikana houkutus lähteä protektionismin tielle kasvaa.


Juha Roppola ■


AJ Savolainen


VAPAAKAUPPA Suomelle elinehto


P 36 2/2012


olitiikan ja talouden välisen raja pinnan hallinta on yrityksille olennaista. Näin ajattelee EK:n kauppapoliittisen va- liokunnan uusi puheenjohtaja Kari Hietanen. Valiokunta käsittelee taloudellisiin


ulkosuhteisiin liittyviä kysymyksiä ja pitää yhteyttä päättäjiin – myös kansain- välisesti. Hietanen vastaa Wärtsilän johtokun-


nassa muun muassa lakiasioista sekä yh- teiskuntasuhteista. Teknologiayhtiölle, jonka liikevaihdosta puolet tulee Aasi- asta, on tärkeää pystyä tuomaan lisäar- voa keskusteluun ja myötävaikuttamaan Euroopan tai esimerkiksi Intian energia- politiikkaan. Kauppapoliittinen osaami- nen on keskeinen osa liiketoimintaosaa- mista.


”Pidämme näitä asioita Wärtsilässä


tärkeinä. Poliittisella päätöksenteolla on merkittävä vaikutus liiketoimintaamme. Haluamme tarjota osaamistamme päät- täjien käyttöön ja seurata, missä men- nään.” Hietasen pöydällä Wärtsilän Hakanie-


men-pääkonttorissa on taloudellisten ul- kosuhteiden työryhmän tuore loppura- portti. ”Tässä on joukko virkistäviä esityksiä.


Ne pitää saada työn alle mahdollisimman nopeasti. Järjestelmän pitää tukea ennen kaikkea pienempiä yrityksiä niiden kan- sainvälistymisessä.”


Kauppaa ja kehityspolitiikkaa


Vienninedistäminen nousi laajasti esiin myös Suomen presidentinvaaleissa. Asia


››


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68