This page contains a Flash digital edition of a book.
RAKENNE- muutos


Suomi tarvitsee investointeja


”Suotuisan ympäristön luominen yksityisen sektorin investoinneille on paras ratkaisu julkisen talouden kestävyysvajeeseen ja heikkenevän huoltosuhteen ongelmaan”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo. Jorma Leppänen ■


Kuva Tanja Konstenius K


ärjistäen Timo Jaatinen toteaa, että Suo- messa on tyydytty keskustelemaan siitä, kuinka leikkaamalla ja veroja korottamal-


la saadaan jaettua pienenevä kakku niin, että kansainväliset luottoluokittajat pysyvät tyyty- väisinä. ”Suomi tarvitsee matalakorkoista lainaa jat-


kossakin, mutta mielestäni keskustelu on ajau- tunut sivuun siitä, mitä huoltosuhde käytännös- sä tarkoittaa. On muistettava, että raha lasten ja nuorten koulutukseen, eläkkeisiin, julkiseen terveydenhuoltoon ja muihin palveluihin tu- lee yksityisen sektorin ja ennen kaikkea vienti- teollisuuden menestyksen kautta. Vain taloudel- lisella kasvulla saadaan aikaan lisää jaettavaa.” Viennin varassa elävä hyvinvointivaltio on


34 2/2012


Jaatisen mukaan tulevaisuudessa kriisissä, jos yksityisen sektorin yritykset eivät voimakkaas- ti lisää investointejaan Suomeen. ”Tilanne on joillakin teollisuudenaloilla jopa


hälyttävä, koska investoinnit olemassa olevaan kapasiteettiin alkavat olla myöhässä. On korkea aika pysäyttää kotimaisen teollisuuden alas aja- minen ja tuotannon pakottaminen ulkomaille.” Jaatinen toteaa, että vuorineuvos Jorma Elo-


rannan helmikuussa työ- ja elinkeinoministeri- ölle luovuttama raportti Investointeja Suomeen pitää sisällään paljon konkreettisia ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla taloutemme rakenteelli- nen heikkeneminen saadaan katkaistua. ”Elorannan viesti on, että investointipää- töksiin vaikuttavat asiat on saatava kuntoon.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68