This page contains a Flash digital edition of a book.
12 PLAN B UIT DE KAST VOOR RECONSTRUCTIE HISTORISCH OORLOGSSCHIP Nieuwe ‘Delſt’ wordt nooit te water gelaten


DELFSHAVEN Nooit zal het herbouwde 18de


-eeuwse linieschip ‘Delſt’ te water wor-


den gelaten. De afgelopen jaren verweer- de staketsels van de 63 meter lange re- plica op de werf in de Rotterdamse wijk Delfshaven gaan dienen als stralend middel- punt voor een maritiem attractieparkje, dat in 2020 zijn deuren opent.


MARK VAN DIJK


De nieuwe stichting De Delſt heeſt eind vorige maand haar plannen ontvouwd voor De Delſt 2020: een Rotterdamse attractie met natio- nale uitstraling. Binnen vier jaar wil de stich- ting een historisch-maritieme belevingswe- reld in Delfshaven bouwen, gebaseerd op de constructie van het 18de ‘Delſt’.


-eeuwse linieschip


Het oorspronkelijke plan van een varende re- plica is hiermee definitief verlaten. “Dat gaat er niet meer van komen”, vertelt werfdirecteur Wouter Rietman, die sinds 2014 een nieuwe wind over de kade laat waaien. Na ingrijpen- de sanering van DE schulden en een reorga- nisatie werd in 2015 een commerciële koers uitgezet.


Omvallen “Het stond hier echt op omvallen”, zegt Rietman over de situatie die hij in 2014 aan- trof. De stichting Onbenutte Kwaliteiten Rotterdam nam toen de in nood verkerende Historische Werf Rotterdams Welvaren over,


waar de reconstructie van de Delſt al jaren zo goed als stil lag. Door wanbeleid was er veel geld van sponsoren verloren gegaan en raak- te het unieke project als leer- en werkbedrijf naar eigen zeggen ‘in de versukkeling’.


“Een varende replica is onhaalbaar”, zo concludeert Rietman nu. “Dat kost veel te veel geld en zo’n historisch zeilschip ligt eigenlijk al bij de Bataviawerf en bij Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Wat voeg je daar dan in Rotterdam aan toe? Er zijn hier vele directies geweest, zonder dat er een dui- delijk einddoel was vastgesteld. Als een kapi- tein niet weet welke koers hij moet varen, is geen enkele wind de goede”.


Directeur Rietman


Het stond hier echt op omvallen


Combinatie


Stichting Onbenutte Kwaliteiten Rotterdam heeſt de afgelopen jaren een combinatie ge- smeed van het museum, het leer- en werkbe- drijf, een productieafdeling én een evenemen- ten- en horecalocatie. Het leer- en werkbedrijf vormt de kern van de huidige organisatie. De Delſt is partner voor de gemeente en het Rotterdamse bedrijfsleven op het gebied van leren werken en het opdoen van werkervaring, het verkrijgen van vaardigheden en de uit- stroom naar betaald werk. Met de bouw van


861 | WEEK 24-25 14 JUNI 2017


het schip op de kade wordt de verbinding tus- sen leer- en werkbedrijf en museum gelegd. Er wordt gezamenlijk aan gewerkt door alle me- dewerkers van de Delſt: vrijwilligers, traject- deelnemers, stagiaires en beroepskrachten.


Onderzoek toonde aan dat de bouw van een varend schip op volledig traditionele en am- bachtelijke wijze en het in de vaart houden van een dergelijk schip vele miljoenen zou kosten; een budget dat niet haalbaar was, nu de belangstelling én de steun van sponsoren omwille van de stokkende bouwvoortgang ernstig was teruggelopen. Het was tijd voor een bijgesteld, realistischer en haalbaar doel met een duidelijk budget en tijdsplanning: de realisatie van een historisch-maritieme bele- vingswereld op de kade.


Vier grote reizen


De in Delfshaven gebouwde Delſt was een houten driemaster, een oorlogsschip met 56 kanonnen aan boord. De kiel werd ge- legd in 1782. In haar betrekkelijk korte le- ven maakte het linieschip vier grote toch- ten door Europese wateren, voornamelijk ter bescherming van konvooien van de Oost- en West-Indische Compagnie.


Tijdens de Franse overheersing zinkt het schip in 1797 bij de verloren zee- slag met de Engelsen voor de kust van Kamperduin (NH). Een Scheveningse vis- ser ontdekt het scheepswrak in 1977 in de Noordzee. Duikers brengen onderdelen naar boven, zoals het grote ijzeren anker en het kanon op het huidige voorplein.


Werfdirecteur Wouter Rietman op het terras naast het spantenskelet van de Delſt, waar inmiddels weer druk aan gewerkt wordt.


Slag bij Kamperduin van 11 oktober 1797.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48