This page contains a Flash digital edition of a book.
Wales


Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru yng Nghwmbrân yn dod yn lle delfrydol ar gyfer busnesau cychwynnol technoleg uwch


Hefyd, pan ddaw’n amser symud ymlaen, mae bwrdeistref sirol Torfaen yn cynnig amrywiaeth eang o leoedd i fusnesau am brisiau rhesymol gan gynnwys parciau busnes ac unedau swyddfa modern. Mae hyn yn golygu bod busnesau yn parhau i elwa o aros yn Nhorfaen sy’n cynnig:

‹ ‹


‹ ‹


cysylltiadau ardderchog trwy’r ffyrdd, rheilffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus


safleoedd agos at ddinasoedd Caerdydd a Bryste


ardaloedd manwerthu bywiog a threftadaeth ddiwydiannol gyfoethog


digon o bethau i’w gwneud y tu allan ar gyfer bywyd iach amrywiaeth o dai – rhywbeth i bawb


Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru yng Nghwmbrân yn dod yn lle delfrydol ar gyfer busnesau cychwynnol technoleg uwch


O fewn ychydig funudau o daith car o draffordd yr M4 yn ne ddwyrain Cymru, mae Springboard, Parc Llantarnam, Cwmbrân wedi bod yn gartref i gymuned o fusnesau cychwynnol technoleg uwch ers 2006.


Mae Springboard yn cynnig cyfleusterau deori llawn ac mae’n croesawu busnesau o nifer o sectorau digidol gan gynnwys TGCh, digidol, datblygiad meddalwedd, aml-gyfrwng, electroneg, Fintech a thelegyfathrebu, yn ogystal â chynnig bron i 2,500 metr sgwâr o ofod modern o ansawdd uchel ar 3 llawr ynghyd â mynediad i gyswllt rhyngrwyd yr adeilad.


Mae 35 o unedau busnes o feintiau gwahanol, ynghyd ag opsiynau desgiau poeth, cyfleusterau cyfarfod, ystafell bwrdd a mannau ar wahân yn sicrhau bod gan denantiaid pob dim sydd angen arnyn nhw i ddechrau eu busnes yn gyflym ac effeithlon.


Mae cynlluniau prisio hawdd dechrau a hawdd gadael heb daliadau gwasanaeth ychwanegol yn golygu bod modd i fusnesau gyllido gyda hyder.


Mae yna amrywiaeth o wasanaethau cefnogaeth i fusnesau, wedi eu haddasu i anghenion y busnes, ar gael yn ystod oriau gwaith arferol, tra bod y dderbynfa a’i staff a thîm rheoli’r safle’n golygu bod cleientiaid, ymwelwyr a busnesau fel ei gilydd yn elwa o wasanaeth blaen swyddfa broffesiynol a chyfeillgar. Mae lle i storio beiciau, cawod, ceginau cymunedol a pharcio am ddim hefyd yn golygu bod yna ddarpariaeth dda i staff.


Dywedodd Steve Jones, Prif Weithredwr y busnes Fintech, Comparison Creator sydd wedi ei leoli yn Springboard “Ar ôl sefydlu’r busnes yng Nghaerloyw yn 2010 roeddwn i’n awyddus i symud yn ôl i Gymru er mwyn tyfu’r busnes. Es i i gwrdd â’r tîm yn Springboard ac roeddwn i’n teimlo’n syth mai dyma’r lle iawn i ddechrau. Gyda dim ond 2 ohonom ni i ddechrau, rydym bellach yn 10 ac yn parhau i dyfu. Mae’r cyfleusterau’n ardderchog a buaswn i’n argymell y safle i unrhyw un sy’n ystyried Cymru fel safle i’w busnes.”


32


Byddem ni wrth ein bodd yn siarad â chi ynglŷn â dod â’ch busnes i Springboard, Torfaen yn 2020 ac o ddangos y safle i chi.


Cysylltwch â thîm Springboard, Economi a Mentergarwch Torfaen


Ffôn: 01633 647800 E-bost sicreception@torfaen.gov.uk Ewch i www.southwalesbusiness.co.uk Canolfan Arloesi Busnes Springboard Parc Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen NP44 3AW


Mae AVoptics Ltd yn cyflogi gwyddonwyr, technegwyr a pheirianwyr hynod o gymwys ac mae’n arbenigo mewn darparu a datblygu opteg ffeibr peiriannol blaengar o ansawdd uchel ac atebion ffotonig i’w defnyddio mewn amgylcheddau anodd. Symudodd y busnes yn llwyddiannus o Springboard ym Medi 2019 ac maen nhw wedi aros yn Nhorfaen. Dywedodd y Cyfarwyddwr Technegol, Andrew Lee “Mae nifer o’n cleientiaid allweddol yn rhanbarth Cymru a’r de orllewin ac mae de Cymru’n lle perffaith, hygyrch ar gyfer ein busnes Ymchwil a Datblygu. Roedd Springboard yn cynnig hyblygrwydd, cyfleusterau gwych a chefnogaeth ardderchog i fusnesau. Roedd gwybod ein costau sefydlog hefyd yn ein galluogi i gyllido a lleihau ein risgiau.”


@TorfaenBizCymru


TorfaenEnterprise COMMERCIAL PROPERTY MONTHLY 2020


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68