search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


EEN ORIGINELE VAKANTIEBESTEMMING De scheepsliſten van het Elblaski kanaal


In Noordoost-Polen ligt zo’n 25 kilometer ten zuiden van de stad Elblag (Elbing) het Elblaski kanaal. Bij de aanleg van het kanaal stonden de ingenieurs voor de uitdaging om een hoogteverschil van bijna honderd me- ter over een afstand van 9,6 kilometer tussen Buczyniec en het Druzno meer op te lossen. In de tweede helſt van de 19e


eeuw bouwden


ze vijf scheepsliſten die 13,8 meter, 22 me- ter, 24,2 meter, 18,9 meter en 20,6 meter overbruggen.


De constructie lijkt op het eerste gezicht wat op het hellend vlak van Ronquières in België, met als groot verschil dat de schepen in een kooiconstructie droog komen te liggen. De scheepsliſten worden hydraulisch aangedre- ven met een waterrad dat gevoed wordt met omgelegde waterstromen vanuit een hoger gelegen meer.


Het kanaal is nauwelijks gebruikt voor bin- nenvaart: vrijwel gelijktijdig kwam er ook een spoorlijn gereed die minder afhankelijk was


van het klimaat. In de eerste jaren van het ka- naal voeren er vrijwel evenveel passagiersbo- ten als vrachtschepen.


Toen Polen in 2004 lid werd van de EU lag het kanaal er gehavend en ongebruikt bij. Met vereende krachten is het kanaal helemaal


opgeknapt en werken de scheepsliſten weer. Nu varen er in de zomer talloze toeristenbo- ten vanuit Elblag over het kanaal. Het eind- punt van de boottocht is bij Buczyniec waar een museum is ingericht dat ingaat op zo- wel de geschiedenis als de techniek van de scheepsliſten.


Havenbedrijf Rotterdam gaat glooiingen vervangen


geplaats) vervuild. Schoonmaak van het talud gebeurt door een combinatie van hogedruk spuiten en spoelen met heet, (90°) water. Deze methode is bij eerdere schoonmaakacties zeer effectief gebleken. De redenen dat het nu niet lukt om op deze wijze het beoogde re- sultaat te halen, is het type olie - zware stook- olie - en dat de olie inmiddels meer dan een maand geleden is gemorst en veel vluchtige delen zijn verdampt. Op sommige delen van de glooiingen is dan ook vervanging van het talud voordeliger dan schoonmaken.


Hebo Maritiem Spuit onder hoge druk steigers schoon.


ROTTERDAM Havenbedrijf Rotterdam gaat een deel van de ruim 9 kilometer glooiingen, die zijn vervuild door de oliemorsing van de Bow Jubail, vervangen.


Kademuren, steigers, boeien en palen kunnen over het algemeen goed worden


schoongemaakt omdat deze oppervlakken di- rect onder hoge druk kunnen worden ingespo- ten met schoonmaakmiddelen. Voor de glooi- ingen geldt dat de zetsteen vaak niet alleen aan de bovenzijde is besmeurd maar ook de zijkant en onderkant. Daarnaast is vaak ook de filterlaag (puinlaag waar op de zetsteen is


“4SHIPPING IS ECHT EEN GOED CONCEPT”


Een schipper over de website die schippers en verladers direct verbindt “De bevrachters denken dat we ze nodig heb- ben”, zegt Jan den Breejen, schipper en ei- genaar van de vrachtschepen Laborieux en Lavorando. Maar sinds de creatie van de web- site 4shipping, die schippers en verladers di- rect met elkaar in contact brengt, is dat niet meer zo. Of in ieder geval een stuk minder. In het video-interview ‘Een schipper over 4ship- ping’ op Scheepvaartkrant.nl steekt Den Breejen zijn enthousiasme over 4shipping dan ook niet onder stoelen of banken. Hier enige citaten uit dat interview.


hard van de grond. Wat ik wel een beetje jam- mer vind, want de mensen die het doen, doen er echt hun uiterste best voor. En het is maar een procent van je vracht wat je als schipper moet betalen aan 4shipping, terwijl je bij een bevrachter meestal vijf procent provisie moet betalen”.


HEERE HEERESMA JR.


“Het is een concept dat mij heel erg aan- spreekt”, zegt Den Breejen over 4shipping, “om- dat je rechtstreeks met de verlader en met de klant contact hebt, dus er wordt veel minder geld tussenuit gehaald”.


Heeſt hij de indruk dat andere schippers 4ship- ping ook beginnen te ontdekken? “Er zijn er wel, maar het komt nog niet heel


Heeſt hij het gevoel dat je als schipper meer het heſt in eigen hand neemt als je met een site als 4shipping werkt? “Ja, dat denk ik wel. Dan heb je toch zelf wat meer de controle erover. En je weet dat je rechtstreeks met de klant of de verlader onderhandelt”.


Waarom denkt hij dat niet meer schippers met 4shipping varen?


“Ik denk dat er heel veel schippers bij vaste be- vrachters varen en het niet aandurven om bij 4shippeing een reis weg te gaan halen, omdat ze bang zijn dat die bevrachter op een gegeven moment zegt: ‘Joh, jij wil bij 4shipping, dat is goed, je hoeſt bij mij niet meer terug te komen’”.


Jan den Breejen in de stuurhut van de Lavorando. “Ik ben een vrije ondernemer, ik wil niet onder het paard z’n buik gaan zitten”.


Hoe komt het dat hij dat dan wel durſt? “Dat weet ik niet. Ik ben eigen ondernemer, dus ik moet zelf weten wat ik doe. Ik laat me niet de wet voorlezen door een bevrachter. Er zijn be- paalde bevrachters waar ik ook gewoon voor vaar en waar ik goed mee overweg kan. Alle be- vrachters zijn niet hetzelfde, ik ga ze niet over een kam scheren. Maar ik ben een vrije onder- nemer, die vrijheid wil ik houden. Ik wil niet on- der het paard z’n buik gaan zitten. 4shipping is echt een goed concept”.


Eerder maakte het Havenbedrijf bekend dat de schade van de oliemorsing wordt geschat op zo’n 80 miljoen euro. Het Havenbedrijf ver- haalt de schade op Odfjell, de eigenaar van het lekkende schip Bow Jubail. “We zullen al- les in het werk stellen om de schade te verha- len. Het kan niet zo zijn dat de maatschappij hier voor op draait”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.


De totale schoonmaakwerkzaamheden zul- len naar huidig inzicht tot medio volgend jaar duren. De Rotterdamse haven beschikt over bijna 75 kilometer kademuur en meer dan 200 kilometer glooiingen.


Wanneer de meerderheid van 300 spitsen- schippers “ja” zegt tegen een vrijwillige toerbeurt dan zal Toerbeurtvereniging Noord-Zuid dit jaar nog het startschot geven voor een nieuw vrachtverdelingsstelsel naar Frankrijk. Hiervoor is een enquête rondge- stuurd. De grote vraag vooraf blijſt of er één spitsenclub komt, of dat het commerciële samenwerkingsverband ELV een eigenkoers blijſt varen.


10 JAAR GELEDEN


De Euroduw 6 moest voor belading uit Krimpen komen en passeerde aldus de Maasbruggen. Het is een van de weinige binnenschepen waarvan de denneboom te hoog ligt voor de Willemsbrug. Vandaar dat hiervoor de treinhefbrug en de Koningin- nebrug open moesten. De bak werd geduwd door de Claudia II en voer met een voorge- spannen sleepboot Res-Nova. De lengte van de bak bedraagt 125 meter, de breedte 22,5.


20 JAAR GELEDEN


SCHEEPVAARTKRANT 30 JAAR GELEDEN


9


De rechtszaak tussen chemieterminal NUStar en binnenvaartschipper H. van Buren van de Hanna is afgehandeld, het laatste woord hierover is echter nog lang niet gesproken. Kamervragen zijn gesteld en ook het CBRB heeſt zich verdiept in het onderwerp. Waar de Inspectie Verkeer en Waterstaat zegt geen aanleiding te zien voor nader onderzoek, zegt secretaris Veiligheid en Milieu van het CBRB, Robert Tieman, dat er wel degelijk stap- pen ondernomen moeten worden. “Vragen moeten beantwoord worden en bepaalde instanties moeten gewoon hun verantwoor- delijkheid nemen”.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34