search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


Rivierenland


Rivierenland is het even bijzondere als mee- slepende verhaal van ons waterland. Overal in Nederland stroomt water. Eeuwenlang waren de rivieren hier de baas. Ze had- den vrij spel, tot de mensen begonnen in te grijpen.


Ongeveer duizend jaar geleden werden de eerste dijken aangelegd. Steden verrezen langs de oevers en op de vruchtbare klei ont- wikkelden zich landbouw en veeteelt. En schippers gingen de wateren gebruiken voor transport. Maar van tijd tot tijd ging het mis: ons land kent een lange reeks van waters- noodrampen. De bescherming tegen het wa- ter blijſt urgent, elke dag opnieuw zijn daar duizenden mensen mee bezig.


In dit schitterend geïllustreerde en vormge- geven boek vertellen Sunny Jansen en Martin van Lokven het verhaal van samenleven met de rivieren, van strijd, van overwinningen en nederlagen, van profijt en angst en van een geleidelijk gegroeid begrip voor de immense


Captain’s Dinner


Captain’s Dinner – een boek over het leven op zee met authentieke recepten van ech- te vissermannen is geschreven door Paul Pflüger en zal deze maand door teNeues uitgegeven.


Of het nu in de glinsterende zonneschijn van de Adriatische kust is of tegen een twee-en- een-halve-meter hoge zeedeining in Bretagne, variërend van fjorden in de Noord-Atlantische Oceaan over Baltische ijsschotsen, tot medi- terrane lagunes, tot aan de kust van de Zwarte Zee: Captain’s Dinner is een maritieme ont- dekkingsreis door de wereld van de vis en visvangst.


Wat betekent het om dagelijks afhankelijk te zijn van de grillen van de natuur? Hoe is het om visnetten met je mee te slepen in regen en bij windkracht 8? Hoe eindigen de vers ge- vangen brasem, haring en schol eigenlijk op het dek en later op het bord? Op zoek naar antwoorden trotseerde fotograaf Paul Pflüger weer en wind om 27 vissers te vergezellen op hun reis over de Europese zeeën en door hun dagelijkse routine gedurende meerdere maanden te observeren.


Het resultaat is een levendig, intiem en on- vervalst logboek van vissen en het leven op zee, waarbij fascinerende portretten van de


protagonisten worden gecombineerd met hun eigen commentaren op het delicate am- bacht en de zware arbeid die het bestaan van een visser vandaag vormen, niet in de laatste plaats wanneer het wordt geconfronteerd met kritisch verminderde visbestanden en de bij- behorende vangstquota. De gevolgde vissers delen ook hun eigen favoriete, nog niet gepu- bliceerde visgerechten.


Hardcover met 192 pagina’s, circa honderd fo- to’s en Engelse tekst. ISBN: 978-3-96171-150-5. Prijs: 35 euro.


Achteruitkijk- spiegel


Afgelopen juni is het nieuwe boek ‘Achteruitkijkspiegel - Na een roerige jeugd en niet minder roerige zeemanscarrière’ van Piet Helmus verschenen. Deze verha- lenbundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.


betekenis van het water voor ons leven en onze welvaart. Van dijkgraaf tot veerman, van baggeraar tot politicus, van ingenieur tot re- creant: allemaal komen ze aan het woord in Rivierenland. Het resultaat is een uniek en veelzijdig portret van het even mooie als ge- vaarlijke rivierenlandschap.


ISBN: 9789460038204 (paperback). Prijs: 27,50 euro.


9789460038594 (ebook). Aantal pagina’s: 352; Prijs: 13,99 euro. Uitgever: Balans.


Helmus, opgegroeid in Groningen en nu wo- nend in Nijkerk (Gld) schreef eerder drie boe- ken, waarvan één fictie. Achteruitkijkspiegel is een voortzetting van zijn eerste boek: Voor en Achter. Ook nu weer spelen eigen ervarin- gen en belevenissen een voorname rol - tus- sen 1940, aanvang Tweede Wereldoorlog en 1962. Na de lagere rangen in een recordtem- po te hebben doorlopen werd hij in dat laat- ste jaar bevorderd tot kapitein op de Kleine Handelsvaart. Hij heeſt uitzonderlijk lange reizen gemaakt met uiteraard vele bijzonde- re belevenissen. Dit alles na een kwetsbare en roerige jeugd. Kortom, een behoorlijk uit- zonderlijke en brede ervaring. Geschreven met een prettig leesbare, zeer toegankelijke en vlotte stijl. Eerdere beoordelingen waren daarover nogal positief. Piet Helmus is na zijn pensionering begonnen met de mooiste hob- by die er voor hem kan zijn: schrijven. Dit is


Opkomst en ondergang TSM


Het is dit jaar 85 jaar geleden dat enke- le ondernemende Zeeuws-Vlamingen in Terneuzen een scheepswerf oprichtten op het separatiepunt van het Kanaal naar Gent. In 2018 zijn ook de werkzaamheden van start gegaan voor de bouw van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen. Dat heeſt tot gevolg dat het huidige separatiepunt en alle ma- teriële herinneringen aan de TSM binnen- kort helemaal verdwijnen. Voldoende reden voor de Heemkundige Vereniging Terneuzen voor een laat saluut aan de TSM. Het boek is geschreven en samengesteld door Frans Dooms, Peter van Nes en Piet de Blaeij.


Leren navigeren


Harlingen heeſt, na Amsterdam, de oudste zee- vaartschooltraditie van ons land. Vanaf 1818 en tot nu toe konden jongens – en sinds 1983 ook meisjes – zich er praktisch en theoretisch bekwamen in het varen. Het boek ‘Leren navi- geren’ is de eerste grondige studie over deze speciale tak van onderwijs in de stad.


Het scheepvaartonderwijs in Harlingen kwam op, vanuit de gedachte dat iemand door goed onderwijs in staat wordt gesteld om een posi- tieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. En in deze havenstad lag zeevaartonderwijs in 1818 nogal voor de hand. Van veel afgestu- deerde leerlingen zijn de namen, de prestaties en beoordelingen bekend, maar ook waar ze na hun schooltijd terechtkwamen. Sommigen ko- zen met hun stuurmansdiploma Grote Zeil- of Stoomvaart ervoor om voor een Harlingse reder te gaan varen. En dat betekende ’s zomers hout halen in Scandinavië. Wie van wat meer avon- tuur hield, trok naar Amsterdam om van daaruit te gaan varen op Azië of Noord- en Zuid-Amerika.


Aan de hand van een oud-leerling als hoofdper- soon wordt bij elk hoofdstuk aangegeven hoe


Want meer dan vijſtig jaar was de Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij een beeldbe- palend bedrijf en een begrip in Zeeuws- Vlaanderen. In de loop van het tweede en der- de kwart van de 20ste eeuw tijd verdienden er meer dan duizend ‘man’, onder wie enke- le vrouwen, hun brood. In 1979 sloot de werf haar deuren. Het boek geeſt een beeld van de opkomst en ondergang. Het beschrijſt de be- zielde oprichters, de mensen uit de regio die het durfkapitaal voor de start verschaſten, de werknemers, en niet in de laatste plaats de meer dan honderd schepen die er gebouwd


23


zijn vierde boek en hij heeſt de laatste jaren veel artikelen gepubliceerd in diverse histo- rische bladen. Met zijn veelzijdige beroepser- varing: kantoorbaan, chef in een werkplaats en vooral zeeman is het voor hem uitdagend spannende verhalen te vertellen over ‘ei- gen’ belevenissen met een knipoog naar de omgeving.


Aantal pagina’s: 200, uitvoering paperback zonder illustraties. ISBN: 9789402245493. Prijs: 20,50 euro.


zijn. Ook schetst het een beeld van de honder- den reparaties, vele verbouwingen en het in de loop der jaren opgebouwde grote vakman- schap van het personeel.


Opkomst en ondergang van de Terneuzense Scheepsbouwmaatschappij is een hardcover- uitgave van 200 pagina’s met leeslint, rijk ge- illustreerd met zwartwit foto’s en tekeningen. Prijs: 24,90 euro.


Zeemanschap en zeevaart


het de oud-leerlingen daarbij verging. Zonder koelkast varen naar Nederlands-Indië, op wal- visvaart of op robbenvangst gaan rondom Spitsbergen, emigreren naar Amerika, overle- ven in de Eerste en Tweede Wereldoorlog of na 1945 het vervoersnetwerk van de autobusmaat- schappij FRAM van de grond af opbouwen of stoppen met varen en kiezen voor lesgeven of werken met computers; het komt allemaal aan bod.


‘Leren navigeren, 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen’, door dr. Jurjen Leinenga. ISBN: 9789462492950. Uitgever: WalburgPers. Prijs: 29,50 euro.


De absolute zeeheld voor velen, Robin Knox- Johnston, heeſt al zijn verhalen en ervarin- gen gebundeld in dit Engelstalige boek: On Seamanship & Seafaring. Op 14 juni 1968 ver- trok hij vanuit Falmouth om deel te nemen aan de Sunday Times Golden Globe Race - de eerste non-stop solozeilrace over de wereld.


Hij was een onbekende 29-jarige handelaar, maar tien en een halve maand later zeilde hij als held terug naar Falmouth, als enige die de race ook afmaakte en de eerste man die een non-stop solo-omvaart maakte. Sindsdien heeſt hij een illustere zeilcarrière achter de rug, met drie volgende wereldreizen, waaronder de snel- ste rondvaart en zijn laatste race-solo rond de wereld in 2007, op 68-jarige leeſtijd. Weinigen hebben zo veel zeemijlen gevaren als Robin.


Nu, 50 jaar geleden dat hij aan de Golden Globe Race was be- gonnen, kan ieder- een profiteren van Robins schat aan er- varing. Hij deelt zijn gedachten over zee- manschap en zee- vaart in dit nieuwe boek, geselecteerd uit zijn meest pro- vocerende, inzicht- rijke en scherpzinnige artikelen uit Yachting Wereldtijdschriſt. De eerste helſt van het boek concentreert zich op het zeemanschap en gaat over de benodigde vaardigheden en uitrus- ting. In de tweede helſt haalt Robin herinnerin- gen op aan gedenkwaardige boten, races en plaatsen die hij heeſt aangedaan in zijn laatste 50 jaar zeevarende. In zijn inleiding reflecteert Robin op de afgelopen halve eeuw. Engelstalig, Datema Amsterdam. Prijs: 22,95 euro.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34