search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


Bezoek monumenten van RWS tijdens Open Monumentendag


AMATEUR BOTENBOUW AWARD ABBA komt naar de Schepenbeurs


DEN HELDER In november wordt de award voor amateur botenbouwers uitgereikt tij- dens de EOC-Traditionele Schepen Beurs in Den Helder, die wordt gehouden van vrijdag 9 november tot en met zondag 11 november.


De award werd in 2014 voor het eerst geor- ganiseerd naar het voorbeeld uit Watercraſt Magazine. Deze uit Engeland overgewaaide presentatie waar amateur botenbouwers hun zelfgebouwde boot aan het publiek kunnen laten zien, is toegankelijk voor ie- dereen die zijn of haar project klaar heeſt in november.


Vuurtoren Het Lage Licht (Westkapelle Laag). Foto Rijkswaterstaat


ROTTERDAM In het weekend van 8 en 9 sep- tember zijn meer dan 4000 prachtige monu- menten in heel Nederland gratis toeganke- lijk. Zo opent Rijkswaterstaat op de zaterdag de deuren van negen monumenten.


Rijkswaterstaat beheert ruim 200 monu- menten. Al deze monumenten zijn essentieel voor de waterhuishouding, het verkeer en de scheepvaart. Op zaterdag 8 september is ie- dereen van harte welkom op negen locaties, zoals de vuurtorens op Westkapelle, die van Urk en de Eierlandse vuurtoren op Texel, maar er zijn ook sluizen en stuwen open.


Alle Rijkswaterstaat-openstellingen en acti- viteiten vind je via https://bit.ly/2wf1bC1 Een volledig overzicht van het programma is te vinden op www.openmonumentendag.nl


Oproep aan alle amateur botenbouwers die hun project klaar hebben in novem- ber: Schrijf je nu in door een email te sturen aan info@botenbouwschool.nl onder ver- melding van ABBA 2018. Inschrijven kan tot 1 september.


Bij aanmelding graag zo veel mogelijk infor- matie over het project verschaffen, kajuitboot of openboot, motor- of zeilboot, zelf gebouwd, samen gebouwd, van tekening of zelf teke- ning gemaakt. Zit er een mooi verhaal aan het bootje vast, voeg deze dan ook toe.


Onderhoud brug Sluiskil


RIJKSWATERSTAAT voert van 25 tot en met 27 au- gustus onderhoud uit aan de draaibrug Sluiskil. De brug krijgt een nieuw wegdek. De werk- zaamheden veroorzaken hinder voor weg- en scheepvaartverkeer.


Voor de scheepvaart geldt op zaterdag 25 au- gustus en op zondag 26 augustus dagelijks een stremming van 06.00 tot 18.00 uur en op maan- dag 27 augustus van 09.30 tot 13.30 uur. Schepen met een hoogte tot 7 meter kunnen wel passe- ren. Op zaterdag tussen 06.30 en 12.30 uur is er een patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat aan- wezig om scheepvaartverkeer te begeleiden, van- wege werkzaamheden vanaf een ponton.


De werkzaamheden aan de brug Sluiskil worden gecombineerd met werk aan de brug Zelzate, waardoor scheepvaartverkeer dagelijks van 06.00 tot 18.00 uur gestremd is vanaf zaterdag 25 tot en met vrijdag 31 augustus.


11


Excursies Open Haven Moerdijk


Nieuwsgierig naar wat er achter de be- drijfspoorten van het haven- en industrieterrein Moerdijk gebeurt? Het Havenbedrijf Moerdijk organiseert samen met diverse bedrijven de


Open Haven Moerdijk op zaterdag 6 oktober. Inschrijven is mogelijk vanaf 25 augustus. Houd de website www.openhavenmoerdijk.nl in de gaten voor het laatste nieuws.


Wereldhavendagen ROTTERDAM De kaartverkoop voor de excursies van de 41ste editie van de Wereldhavendagen (7 tot en met 9 septem- ber) zijn maandag 20 augustus gestart.


Er staan dit jaar een aantal nieuwe excursies op het programma en ze beperken zich niet tot de Rotterdamse gemeentegrenzen! Dus kijk snel voor meer informatie en tickets op www.wereldhavendagen.nl


PLAN DE KAMPANJE


Opnames RTV Utrecht Woensdag 15 augustus vonden opnames plaats aan boord van de Fata Morgana voor het programma Brunner door de Bocht van RTV Utrecht. Het BVB was voor de zomer benaderd door de redactie met de vraag of ze voor dit programma een item aan boord van een binnenschip mochten maken die geregeld in/door Utrecht vaart. Met hulp van de afdeling Utrecht van Koninklijke BLN-Schuttevaer heeſt de Fata Morgana toegezegd hieraan mee te willen wer- ken. De filmploeg is in Schoonhoven aan boord gegaan en meegevaren tot de sluis Nieuwegein. Ze hebben een goed beeld van het leven en werken aan boord in beeld kunnen brengen. Dank aan de Fata Morgana voor de medewerking en Koninklijke BLN- Schuttevaer voor de bemiddeling! De uit- zending met het aandeel binnenvaart wordt dinsdag 18 september uitgezonden. Wij gaan kijken, u ook?


NU.nl Het BVB was benaderd door een journalist van NU.nl die een item over het lage water wilde maken en graag een keertje mee wil- de varen. Het BVB heeſt via de NPRC het ms Milan bereid gevonden hieraan mee te wer- ken. Woensdag 8 augustus stond de journa- list al vroeg in Nijmegen om daar op te stap- pen en mee te varen naar Rotterdam. Zo kon hij op de Waal goed de huidige situatie zien met de droogte en al zijn vragen stellen voor een artikel.


Hartelijk dank aan het ms Milan en de NPRC voor hun medewerking. Lees hier het item op de website: https://bit.ly/2OFwo8U


Sluisbezoek Volkerak Dinsdag 7 augustus bracht het BVB samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer een bezoek aan de Volkeraksluizen om tasjes met informatie uit te delen en in gesprek te gaan met onderne- mers. Iedere zomer probeert het BVB deze mo- menten te benutten om contact met huidige sponsors te hebben en wellicht nieuwe spon- sors te krijgen. Ondanks de warmte en rustige scheepvaartverkeer, hebben we toch wat goe- de gesprekken kunnen voeren. Wellicht zien we u nog op een van de sluizen deze zomer.


Aankomende werkbezoeken Het BVB heeſt aankomende tijd weer een aan- tal werkbezoeken op de rol staan. Donderdag 23 augustus is Matthijs Sienot van D66 te gast. Samen met de brancheorganisaties en het Centraal Overleg Vaarwegen bieden we met de werkbezoeken een goed en interessant pro- gramma en spitsen dit waar mogelijk toe op specifieke wensen, interessegebieden of dos- siers van de betreffende persoon. Matthijs Sienot zal donderdag een bezoek brengen aan het Alpherium in Alphen a/d Rijn waar hij een rondleiding krijgt en vervolgens daar aan boord gaat en meevaart naar Gouda. Zo krijgt hij een bredere inkijk in de logistieke ke- ten en de groene corridor. Vrijdag 24 augustus zal Jan Hendrik Dronkers, de directeur-gene- raal Luchtvaart en Maritieme Zaken en te- vens loco secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit werkbe- zoek wordt verzorgd vanaf de Verkeerspost in Dordrecht in samenwerking met Rijkswaterstaat. Na dat weekend, maandag 27 augustus, is Chris Stoffer van de SGP te gast. Dit werkbezoek wordt vanaf de Verkeerspost in Nijmegen verzorgd.


Bureau Voorlichting Binnenvaart • Tel: 010 - 4 12 91 51 • Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nlinfo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Politiek Folders Publiek


Reclame Twitter


Website


Verladers Jongeren


Brochures Vraagbaak Open dagen Presentaties Persberichten Werkbezoeken Nieuwsbrieven


Binnenvaartcafé Free publicity


Wereldhavendagen 


Ladingwerving Relatiegeschenken


Facebook


Voorlichting Televisie


Media aandacht Binnenvaartposters Promotie Beurzen Spreekbeurtpakketten


Dit alles kunnen we niet zonder ú! Word ook sponsor en draag bij aan boven- staande zaken. Voor € 0,16 per ton draagt u al een steentje bij. Samen zorgen we voor een beter imago en meer aandacht voor de binnenvaart.


Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 78 | 3011 BN | Rotterdam | 010 4129151 info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Volg ons op:


Radio YouTube


Havenevenementen Logistiek advies Beeldmateriaal The Blue Road Map PR


SPONSOR BINNENVAARTPROMOTIE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34