search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


Admiraliteitsdagen Dokkum


in actie. Een mooi gezicht vanaf de brug. Op zondag zijn hier grachtzwemmers te zien die meedoen aan de Nautische mijl van Dokkum. Het is ook mogelijk om de stad zelf vanaf het water te bekijken, door een rondvaart te ma- ken met bijvoorbeeld de trekschuit of de Dokkumer Praam.


Foodfestival en Speciaalbierproeverij Tijdens de Admiraliteitsdagen is er volop ‘food’ verkrijgbaar in de stad. Op de Markt zijn rondom de circustent diverse foodstrucks te vinden waar mensen voor een ‘culinair hoogstandje’ terechtkunnen. Ook langs de Diepswal zijn zo’n tien eetkramen langs het water verspreid waar mensen bijzondere hap- jes kunnen proeven uit alle windstreken. In de Grote Kerk vindt zaterdag 9 september een Speciaalbierproeverij plaats waarvoor bierbrouwers uit het Noorden worden uitge- nodigd om hun speciale bier te laten proe- ven aan liefhebbers. Uiteraard is de Brouwerij Bonifatius 754 van de partij om het Dokkumer Bonifatiusbier te promoten.


In het tweede weekend van september wordt Dokkum omgetoverd tot een grote avonturenstad. Dan vindt hét maritieme en muzikale festival van het Noorden plaats.


Het gratis toegankelijke festival voor jong en oud trekt jaarlijks tienduizenden mensen naar Dokkum. Vooral de concerten bij het beroem- de keerpunt van de Elfstedentocht zijn popu- lair. Maar er is meer te doen. Veel meer.


Spektakel Vier dagen lang is de hele stad verdeeld in ver- schillende zones. Zo zijn er bij de Helling di- verse spectaculaire activiteiten te doen met snelle boten, jetski-stuntshows en demon- straties van de brandweer, politie en mari- ne. Ook is hier een kermis met onder andere grote bungee-trampolines. Wie liever in rus- tiger vaarwater verkeert, kan terecht bij het Oosterbolwerk/Harddraversgracht. Hier zijn kanoërs, suppers en kinderen in waterballen


Straattheater De Diepswal wordt omgetoverd naar de tijd dat de eerste Friese Admiraliteit in Dokkum gevestigd was (rond 1600). De Admiraliteit zorgde in oorlogstijd voor de beveiliging van de scheepvaart en de kustbescherming van Friesland en Groningen. Tientallen ac- teurs spelen zaterdag 9 september bij het Admiraliteitshuis - maar ook in de rest van het centrum - scènes die gebaseerd zijn op verhalen over de historie van Dokkum en de Admiraliteit. Speciaal voor deze gelegenheid


wordt een ouderwetste taveerne nagebouwd die het decor vormt. Ook worden in dit ge- deelte van de stad oude ambachten uitge- voerd, zoals touwvlechten en palingroken.


Muziek op het water Zowel op vrijdag- als zaterdagavond barst bij het hoofdpodium het feest los met wederom artiesten van formaat. De historische binnen- stad is het decor van deze unieke concerten met artiesten die optreden op een podium op het water tussen tientallen authentieke sche- pen. Dit jaar zijn in elk geval Miss Montreal en Sharon Doorson te bewonderen. Op de Markt is een tweede podium te vinden waar zowel lokaal talent als grotere bands optreden. Hier heerst het echte festivalgevoel met het alter- natieve geluid, loungebankjes en sfeervolle verlichting.


Bijzondere schepen Wat zouden de Admiraliteitsdagen zijn zon- der schepen? Zo’n zestig authentieke sche- pen worden door een jury geselecteerd om tijdens dit maritieme festival in de historische binnenstad van Dokkum te liggen. De meeste schippers nodigen belangstellenden graag uit aan boord en laten hun schip vol trots zien. Grote viskotters, tjalken, skûtsjes en sleepbo- ten vormen een prachtig schouwspel en doen de oude zeehaven van Dokkum herleven. Dit jaar zullen ook het Friese Statenjacht, de bei- de Dokkumer skûtsjes en de voormalige red- dingboot Gebroeders Luden aanwezig zijn. Deze schepen vormen eveneens het unieke decor tijdens de muziekconcerten vanaf het water.


29


Het Scheepvaartmuseum toont imaginaire wereld Sea of Tranquillity


AMSTERDAM Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam opent op 8 september de ten- toonstelling ‘Sea of Tranquillity’ van kunste- naar Hans Op de Beeck, over een imaginair mysterieus en decadent cruiseschip.


De internationaal gerenommeerde kunste- naar uit België raakte in West-Frankrijk ge- inspireerd door de scheepswerven van Saint Nazaire, waar de grootste cruisesche- pen ter wereld worden geproduceerd. Nu is de mysterieuze Sea of Tranquillity tot en met 9 juni 2019 exclusief te zien in Het Scheepvaartmuseum. Eerder was de tentoon- stelling te zien in België, Frankrijk, Zwitserland


en Spanje en ontving lovende kritieken.


Raadselachtig beeld Sea of Tranquillity is een totaalbeleving be- staande uit een fictiefilm zonder dialoog en een tentoonstelling met een oplichten- de scheepsmaquette, levensechte sculp- turen vitrines en meubilair. De installatie schept een duister en raadselachtig beeld van een mythisch cruiseschip. De film be- staat uit sfeervolle opnames met acteurs en honderden figuranten waarbij de kij- ker onderdeel wordt van een schip dat fei- telijk (nog) niet bestaat. Zowel de film als de tentoonstelling tonen een toekomstvisie


Klik op de foto voor de trailer Sea of Tranquillity.


die bewondering en verafschuwing op- roept. Voor meer informatie over de ten- toonstelling in Het Scheepvaartmuseum zie www.hetscheepvaartmuseum.nl/ hansopdebeeck.


Er zijn optredens van onder meer het shantykoor De IJsselmannen en het Schippersvrouwenkoor IJsselmonde. Verder zijn daar aanwezig: de ‘boeren-roker’ met versgerookte vis, modelbouwvereniging De Focus en het Stroopwafelvrouwtje. Van 10.00 tot 17.00 uur op het terrein van speeltuin IJsselmonde aan de Hendrik van Winkelhofstraat 10. Toegang gratis.


Schippersdag IJsselmonde


ROTTERDAM Een traditionele Schippersdag wordt zondag 2 september gehouden in Rotterdam IJsselmonde - de tweede al- weer georganiseerd door oud-schippers- vrouw Ada Kelder.


Henk Kuipers mee in de vaart Schervenwrak in museum Kaap Skil


TEXEL Een schip vol scherven en spullen om een plantage mee op te bouwen. Dat trof- fen duikers in 2005 aan in de Waddenzee. Zij gaven het wrak de toepasselijke naam Schervenwrak.


In museum Kaap Skil in Oudeschild op Texel is in juli een nieuwe tentoonstelling geopend over het Schervenwrak, de vondsten en het archeologisch en historisch onderzoek naar de ondergang van de Pieter Anthony. De ex- positie ‘Vondsten uit het Schervenwrak’ is ge- opend door duiker Carl van Dijk en archeo- loog Wytse Stellingwerf.


Het Schervenwrak spreekt enorm tot de ver- beelding. Naast duizenden scherven haalden de duikers er objecten uit, die duidelijk be- stemd waren voor het leven in de jungle: kap- messen, spades en dissels. Andere vondsten waren meer bedoeld om het verblijf in de tro- pen zo aangenaam mogelijk te maken. Zoals parasols, mooi serviesgoed en flessen jenever.


bij Texel. De details van de ondergang van de Pieter Anthony zijn beschreven in historische documenten. In de tentoonstelling worden de vondsten van de duikers gepresenteerd tegen de achtergrond van de geschiedenis van de la- ding en de ondergang van het schip.


Museummanager Corina Hordijk, archeoloog Wytse Stellingwerf en duiker/auteur Carl van Dijk passen de scherven aan elkaar.


Suriname Aan de hand van de vondsten en uitge- breid historisch speurwerk is gebleken dat het Schervenwrak hoogstwaarschijnlijk het schip de Pieter Anthony was. Zij vertrok in 1822 vanuit Amsterdam met eindbestemming Suriname. Het schip vervoerde spullen voor het bouwen van en leven op een plantage. De reis kwam echter al snel ten einde; de Pieter Anthony sloeg lek op een zandbank


Duiker De tentoonstelling in het voormalig Juttersmuseum werd geopend door dui- ker Carl van Dijk, tevens auteur van het boek ‘De schatten van het Schervenwrak’ en ar- cheoloog Wytse Stellingwerf. Zij verrichtten de opening door samen met museummana- ger Corina Hordijk drie scherven bij elkaar te brengen. De ene lag al een aantal jaar in het museum, de andere twee lagen bij duikers thuis. Eenmaal in het museum bleken ze per- fect aan elkaar te passen; symbolisch voor de goede samenwerking tussen de diverse partij- en die versterkend kan werken.


Voor meer informatie: www.kaapskil.nl


VEENDAM Maritiem kunstenaar Henk Kuipers uit Assen exposeert sinds 3 augustus in het Veenkoloniaal Museum te Veendam. In de ten- toonstelling ‘Mee in de vaart’ (een parallel-ex- positie bij ‘Veendam in de Vaart’) toont hij een dertigtal werken van passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn uit verleden en heden.


Als maritiem tekenaar heeſt Henk Kuipers (1945) zich vooral laten inspireren door de werken van zee-tekenaar Willem van der Velde (1633-1707). Diens gedetailleerde werk, dat alleen uit pot- loodtekeningen bestaat, vormde voor Kuipers de aanleiding om een overzicht van alle sche- pen in alle vormen uit de maritieme geschiede- nis te tekenen. Historische schepen dus, maar ook eigentijdse. Tot en met 7 oktober.


Foto Kuipers’ Veendam.


Uitjes


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34